Ny strategi för lönsam tillväxt i NCC 2016 - 2020

NCCs nya strategi för lönsam tillväxt har som mål att bolaget ska växa med i genomsnitt 5 procent per år samtidigt som rörelsemarginalen ska förbättras från dagens cirka 3 procent till minst 4 procent under strategiperioden 2016 - 2020.

“Vi ser att renodlade specialiserade bolag har större möjligheter till tillväxt och lönsamhet. Med vår nya specialiserade nordiska organisation blir vi effektivare och ökar lönsamheten. Samtidigt räknar vi med att växa genom att satsa på segment med tillväxtpotential så som stora infrastrukturprojekt och renovering. Genom att lyckas med detta skapar vi förutsättningar för att investera i ytterligare tillväxt, exempelvis genom förvärv”

- Peter Wågström koncernchef på NCC