Historisk resumé

Våren 1988 stod det klart att fusionen mellan ABV och JCC skulle resultera i ett nytt byggbolag, Nordic Construction Company (NCC). Det nya bolaget behövde snabbt en grafisk profil.

En logotyp togs fram under sommaren 1988 av designern Björn Pettersson. En första "Preliminär Visuell Profil" var klar den 1 oktober och lanserades officiellt den 15 oktober. Den innehöll den första NCC-logotypen i blått och gult, vilken skulle sättas upp på så många fastigheter och byggarbetsplatser samt visitkort som möjligt. Innan årets slut hade 30 000 NCC-skyltar satts upp och 80 000 maskiner försetts med NCC-logotypen. ABV:s byggbodar hade varit blågråa medan JCC:s varit orange, men nu bestämdes det att alla bodar skulle vara neutralt klarblåa.

Var kom namnet ifrån?

NCC kallades bolaget redan från början, men varifrån kom det egentliga namnet Nordic Construction Company? Jo, "Construction Company" togs helt enkelt över från ett av de fusionerade bolagen, Johnson Construction Company (JCC). Redan 1961 hade faktiskt Johnsonsfären skapat ett litet byggbolag under det namnet, även om JCC blev känt främst från och med 1982.

Den första delen av namnet, "Nordic", signalerade avsikten att skapa ett nordiskt byggbolag, något som låg i linje med Nordstjernans strategi vid den här tiden, och kunde även ses som en anspelning på moderbolagets namn. Faktum är att Nordic Construction Company AB registrerades som firmanamn redan den 5 september 1986.

Här hittar du våra viktigaste förvärv och försäljningar.