Bild på en lastbil märkt eRoadArlanda, som kör utmed en landsväg.

eRoadArlanda

NCC är en del i ett konsortium som tillsammans arbetar med att förvekliga långsiktigt hållbara transporter genom att bygga elvägar. Vår lösning baseras på konduktiv teknik där fordon drivs och laddas via en elskena i vägbanan. Projektet eRoadArlanda är en del i Trafikverkets förkommersiella innovationsupphandling där vi utvecklar och testar tekniken.

Elvägar – en hållbar transportlösning för framtiden

Användningen av fossila bränslen måste minska och det snabbt. Genom att bygga elvägar, som eRoadArlanda, kan vi minska koldioxidutsläppen med upp till 80 –90 procent. Och vi kan göra det genom att addera ny teknik till den befintliga infrastrukturen. El är också en renare, billigare och tystare energikälla än traditionella drivmedel som bensin eller diesel.

En av de samhällsekonomiska faktorerna är att endast de stora vägarna, det vill säga 2 – 4 procent av vägnätet, behöver elektrifieras. Kortare resor mellan dessa vägar klaras med batteridrift. Förutom en stor miljöbesparing skulle elvägar ge en lägre totalkostnad än dagens fossildrivna vägfordon. Utveckling, utbyggnad och drift av elvägar nationellt kan också ge upphov till nya innovativa produkter, erfarenheter och tjänster. Något som både kan bidra till minskade utsläpp globalt, men också till ökade exportintäkter och sysselsättning i Sverige.

Vad är eRoadArlanda?

I projektet eRoadArlanda arbetar vi med att förverkliga framtidens elvägar. Vår lösning baseras på konduktiv teknik där en elskena i vägbanan driver och laddar fordonen under resan. Elväg med konduktiv matning underifrån fungerar för alla trafikslag såväl personbilar som större fordon som bussar och lastbilar. Energi överförs från skenan i vägen via en rörlig arm. Så länge fordonet befinner sig över rälsen är kontakten i nedfällt läge. Vid en omkörning lyfts kontakten automatiskt upp.

Projektet är en del i Trafikverkets förkommersiella innovationsupphandling där vi utvecklar och testar tekniken. I uppdraget ingår att bygga en 2 km lång testbana belägen mellan Arlandas fraktterminal och Rosersbergs logistikområde. eRoadArlanda drivs av ett konsortium med följande medlemmar: NCC, Elways, Kilenkrysset, Airportcity Stockholm (samägt av Swedavia, Sigtuna kommun och Arlandastad Holding AB), PostNord, ABT Bolagen, e-Traction, DAF, Cosmo Truckcenter, Gävle Containerterminal, VTI, Vattenfall, Bilprovningen, TrainingPartner, First Hotel, KTH, Sandströms Elfirma, Frost Produktion och SMM Dulevo.

Läs mer om elvägar på eRoadArlandas hemsida.