NCC börjar bygga första fasen av stort sjukhusprojekt i Uleåborg i Finland

NCC börjar bygga ett stort sjukhusprojekt i Uleåborg i Finland. I de nya sjukhusplanerna, som har tagits fram efter att det första entreprenadavtalet undertecknades i november 2017, har NCC:s andel av projektet ökat med omkring 400 MSEK och uppgår nu totalt till cirka 1100 MSEK.

Kunden är Norra Österbottens sjukvårdsdistrikt.

– Nu kan vi börja bygga utifrån de nya ändrade byggplanerna och de nya mål som förhandlats fram inom samverkansavtalet, säger Mika Soini, chef för NCC Building Finland.

Rivningsarbetet på platsen har pågått sedan 2017 och kommer att avslutas i början av 2019. Byggstart blir i mars 2019 och arbetet förväntas vara klart i slutet av 2023.

Det nya totala kontraktsbeloppet är på 1 100 MSEK. I november 2017 informerade NCC om det första undertecknandet av avtalet och orderanmälde 700 MSEK. Den ökade omfattningen innebär en orderökning om 400 MSEK som kommer att registreras under första kvartalet 2019 i affärsområde NCC Building Nordics.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mika Soini, chef för NCC Building Finland, mika.soini@ncc.fi, +358 10 507 8711

Anna Trane, Head of Corporate Media Relations NCC, anna.trane@ncc.se,
0708 84 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på närmare 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.