Förbättrat resultat för NCC till följd av bra utfall från fastighetsutvecklingsaffären

  • Orderingången uppgick till 11 482 (10 538) MSEK i det första kvartalet
  • Nettoomsättningen ökade till 11 806 (9 197) MSEK i det första kvartalet
  • Resultat efter finansiella poster förbättrades till 283 (-309) MSEK i det första kvartalet
  • Resultat efter skatt uppgick till 237 (-243) MSEK i det första kvartalet
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,21 (-1,40) SEK i det första kvartalet

Kontaktinformation

Chief Financial Officer

Mattias Lundgren

Tel. +46 (0)70-228 88 81

IR-ansvarig

Johan Bergman

Tel. +46 (0)8-585 523 53, +46 (0)70-354 80 35

Denna information är sådan information som NCC AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2017 kl. 08.00 CET.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 53 Mdr SEK och 17 000 anställda 2016. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.