Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2018

Ökad omsättning och något lägre resultat för NCC i det andra kvartalet

  • Orderingången uppgick till 13 834 (16 385) MSEK i det andra kvartalet och till 31 355 (27 816) MSEK för det första halvåret
  • Nettoomsättningen uppgick till 14 349 (13 345) MSEK i det andra kvartalet och till 25 244 (25 093) MSEK för det första halvåret
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 427 (484) MSEK i det andra kvartalet och till 55 (709) MSEK för det första halvåret
  • Resultat efter skatt uppgick till 341 (405) MSEK i det andra kvartalet och till 45 (598) för det första halvåret
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 3,12 (3,72) SEK i det andra kvartalet och till 0,39 (5,51) för det första halvåret

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mattias Lundgren, Chief Financial Officer, NCC +46 (0)70-228 88 81
Johan Bergman, IR-ansvarig, NCC +46 (0)8-585 523 53, +46 (0)70-354 80 35

Denna information är sådan information som NCC AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 juli 2018 kl. 07.10 CET.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på närmare 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.