NCC bygger kretsloppsanläggning åt E.ON

NCC har idag tecknat ett avtal med energibolaget E.ON om att bygga en ny kraftvärmeanläggning som en del av en kretsloppsanläggning vid Högbytorp i Upplands-Bro kommun i norra Stockholm. Det totala ordervärdet uppgår till 750 MSEK.

– Med investeringen vid Högbytorp kan vi möta behovet av hållbart producerad energi från en växande Stockholmsregion och bidra till att utveckla Upplands-Bro kommun, säger Stefan Håkansson, tf. vd Customer Solutions och Sverigechef på E.ON.

Projektet genomförs i partnering som är en samarbetsform där projektets nyckelaktörer löser uppdraget tillsammans i öppen dialog och med projektets bästa i fokus.

– På NCC vill vi vara med och bygga för ett hållbart samhälle. Anläggningen i Upplands-Bro blir framtidens kretsloppsanläggning och vi är glada att E.ON har valt NCC som samarbetspartner för att genomföra mark- och byggentreprenaden för projektet , säger Svante Hagman, affärsområdeschef NCC Infrastructure.

Uppdraget omfattar mark-, betong- och anläggningsarbeten samt bygg- och installationsarbeten i samband med nybyggnad av kraftvärmeanläggningen samt även markarbeten för en biogasanläggning. Anläggningarna ska producera både el, fjärrvärme och biogas.

Det totala ordervärdet beräknas uppgå till cirka 750 MSEK och registeras under första kvartalet 2017 med 70 procent i affärsområdet NCC Infrastructure och 30 procent i affärsområdet Building.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bertil Schmidt, avdelningschef, NCC Infrastructure, +46 73 809 39 30
Matti Virkki, affärschef NCC Building, tel +46 (0) 70 236 39 14

Anna Trane, Head of Corporate Media Relations, NCC, +46 (0)70 884 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00 eller press@ncc.se

Denna information är sådan information som NCC AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 februari kl. 08:00 CET.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 53 Mdr SEK och 17 000 anställda 2016.