Delårsrapport för första kvartalet 2019

Ett stabilt första kvartal

  • Orderingången uppgick till 15 501 (17 521) MSEK 
  • Nettoomsättningen uppgick till 11 434 (10 894) MSEK 
  • Rörelseresultatet uppgick till -352 (-364) MSEK
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -370 (-372) MSEK 
  • Resultat efter skatt uppgick till -314 (-296) MSEK 
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -2,88 (-2,73) SEK  

Kontaktinformation:

Susanne Lithander, Chief Financial Officer, NCC +46 (0)73-037 08 74

Johan Bergman, IR-ansvarig, NCC +46 (0)8-585 523 53, +46 (0)70-354 80 35

Informationsmöte
Ett informationsmöte med integrerad telefonkonferens hålls den 29 april kl. 09.00 på Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm. Presentationen hålls på engelska. För att delta i telefonkonferensen, ring +46 8 566 426 93 (SE), +44 333 300 92 70 (UK) eller +1 833 526 83 82 (US) fem minuter före konferensens start.

Denna information är sådan information som NCC AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2019 kl. 07.10 CET.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på drygt 57 Mdr SEK och 16 500 anställda 2018. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.