NCC bygger vård- och omsorgsboende i Östersund

NCC ska på uppdrag av Magnolia Bostad bygga ett vård- och omsorgsboende med totalt 80 lägenheter i Östersund. Affären är en totalentreprenad och har ett ordervärde på 170 MSEK.

Illustration: Magnolia Bostad

Vård- och omsorgsboendet kommer bli ett landmärke i Östersund och byggs i Storsjöstrandsområdet, granne med vattnet. Vi ser fram emot att starta byggnationen som nu inleds med projektering parallellt med markförberedande arbeten på platsen, säger Peter Kristensson, projektchef NCC Building Sweden.

Vård- och omsorgsboendet kommer bestå av tre sammanhängande byggnader i olika höjder som får utsikt mot Storsjön och Frösön. Utformningen exteriört är inspirerad av kommunens samiska historik. Fasaden uppförs i underhållsfri i massiv furu i böljande former och på taket byggs en plats för umgänge och utomhusvistelse för de boende.

Lägenheterna kommer att byggas i storlek om 32 kvadratmeter. Även tillhörande personal- och supportutrymmen inryms på den totala ytan om 6 300 kvadratmeter. På bottenvåningen i anslutning till entrén byggs ett välkomnande torg för möten. Gemensamhetsytor med kök och bibliotek skapas med smidig tillgänglighet från lägenheterna och externa besökare.

Byggnaden byggs enligt Miljöbyggnad Silver, vilket innebär att boendet utformas utifrån högt ställda krav på energieffektivitet, hälsosam inomhusmiljö med god ventilation och sunda materialval.

– Tillsammans med Östersunds kommun och NCC stöttar vi utvecklingen av Östersund, där alla invånare ska kunna bo i livets olika skeenden. Behovet av ett modernt vård- och omsorgsboende ökar i takt med att kommunen växer. Vi är väldigt stolta över detta färgstarka projekt och vill växa ytterligare i Östersund, säger, David Andersson, regionchef norr Magnolia Bostad.

Byggnationen startar i början av våren 2021 och boendet beräknas vara färdigt i mars 2023.

Affären uppgår till 170 MSEK och orderregistreras i fjärde kvartalet 2020 i affärsområde NCC Building Sweden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Kristensson, projektchef NCC Building, 076-804 03 42
Anni Axelsson, NCC kommunikationspartner Norr, 070-205 32 87

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se  

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på drygt 58 Mdr SEK och 15 500 anställda 2019. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.