Delårsrapport för fjärde kvartalet samt helåret 2020

NCC utvecklas stabilt

– NCC:s projektportfölj är bättre vilket återspeglas i resultatet. Det här kvartalet har vi också vidtagit åtgärder för att förstärka industriverksamheten, säger Tomas Carlsson, vd och koncernchef för NCC.

 • Entreprenadverksamheten utvecklas väl. Förbättrat rörelseresultat,  god orderingång och stark orderstock i Building Sweden och Building Nordics. Något lägre orderingång i Infrastructure på grund av fler projekt i tidiga skeden och lägre anbudsutfall
 • Den plan för att förbättra lönsamheten i affärsområde Industry som presenterades i november 2020 medför kostnader på 55 MSEK, men förväntas leda till sänkta kostnader med 50 MSEK per år från 2021. I division Hercules stängs viss olönsam verksamhet, vilket belastar resultatet med 30 MSEK men förväntas ge sänkta kostnader med 10 MSEK per år från 2021
 • Resultatet från fastighetsutveckling steg under året 
 • Styrelsen har föreslagit utdelning på 5,00 SEK per aktie (2,50 SEK) för 2020, uppdelat på två utbetalningstillfällen. Se sid.13

Fjärde kvartalet 2020

 • Orderingången uppgick till 13 984 (13 708) MSEK
 • Nettoomsättningen uppgick till 14 905 (18 239) MSEK
 • Rörelseresultatet var lägre än förra året och uppgick till 379 (670) MSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 359 (639) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till 420 (408) MSEK
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 3,90 (3,91) SEK

Perioden januari-december 2020

 • Orderingången uppgick till 51 199 (58 048) MSEK
 • Nettoomsättningen uppgick till 53 922 (58 234) MSEK
 • Rörelseresultatet ökade under perioden och uppgick till 1 360 (1 296) MSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 1 281 (1 184) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till 1 259 (875) MSEK
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 11,68 (8,09) SEK
   

Informationsmöte
NCC:s vd och koncernchef Tomas Carlsson samt ekonomi- och finansdirektör Susanne Lithander presenterar kvartalsrapporten vid en audiocast och telefonkonferens den 28 januari kl. 09.00 (CET). Presentationen hålls på engelska. Presentationsmaterial för telefonkonferensen kommer att finnas på www.ncc.se/ir från cirka kl. 08.00 (CET). Länk till audiocast: https://ncc-live-external.creo.se/210128

För att delta per telefon vänligen ring något av följande nummer fem minuter före konferensen startar.
SE: +46 8 566 426 95 
UK:  +44 333 300 9274
US: +1 833 526 83 96

Kontaktinformation
Susanne Lithander, Ekonomi- och finansdirektör NCC, 073-037 08 74
Maria Grimberg, Kommunikationsdirektör NCC, 070-896 12 88

Denna information är sådan information som NCC AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 januari 2021 kl. 07.10 CET.
 
Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2019 omsatte NCC 58 miljarder SEK och hade 15 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.