NCC inför VR-utbildning i arbetsplatssäkerhet

NCC blir det första byggbolaget att sluta ramavtal om utbildningsplattformen Twinsite med leverantören Safe at Site AB. Genom samarbetet kommer NCC införa VR-baserade utbildningar inom arbetsplatssäkerhet för alla verksamheter i Sverige.

VR-utbildning i arbetsplatssäkerhet vid NCC:s projekt Forshuvudforsen. Foto: Twinsite

Den upplevelsebaserade arbetsmiljöutbildningen Twinsite genomförs via VR, och de utbildningar som NCC kommer erbjuda medarbetarna avser fallskydd och kvartsdamm. Införandet av Twinsite är ett led i NCC:s ambition att ha bygg- och anläggningsbranschens säkraste arbetsplatser. VR-utbildningarna kommer finnas på NCC:s arbetsplatser runt om i Sverige och förstärka befintliga strategiska utbildningssatsningar inom NCC-koncernen från och med maj 2023.

– Twinsite är en del av de senaste årens teknikutveckling som tillgängliggör helt nya pedagogiska grepp i våra utbildningar. Med den här plattformen får vi en skalbar utbildning med god utbildningseffekt som dessutom tillgängliggör kompetensutvecklingen ännu mer, säger Lars-Gunnar Larsson, chef arbetsmiljö och säkerhet NCC

I fallskyddsutbildningen får medarbetaren uppleva en fallolycka på nära håll och i utbildningen kring riskerna med kvartsdamm får personen följa med på en resa ner i sina egna lungor. Verklighetskänslan som VR-simuleringen ger har visat positiv effekt på faktiska beteendeförändringar efter genomförd utbildning. Kompetensutvecklingsplattformen förväntas skapa mätbara positiva säkerhetseffekter de kommande åren och ge säkrare och effektivare byggarbetsplatser inom NCC.

NCC kommer att utbilda medarbetare vid ett par större projekt i Sverige innan sommaren. Utbildningarna via Twinsite uppfyller samma höga kvalitetskrav och har visat på en mycket stark utbildningseffekt. möjliggör, tack vare tidsbesparing, dessutom kostnadsbesparing på 90% jämfört med en traditionell lärarledd utbildning.

– Vi hoppas och tror att denna satsning resulterar i färre olyckor, effektivare arbetsplatser och bidrar till att locka framtidens vassaste kompetens till NCC, säger Lars-Gunnar Larsson.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Amelie Winberg, presschef NCC Sverige, amelie.winberg@ncc.se

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar bygg- och infrastrukturprojekt, produktion av asfalt och stenmaterial samt kommersiell fastighetsutveckling. 2022 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 12 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.