NCC säljer kontorsprojekt i Helsingfors för cirka 680 MSEK

NCC säljer B- och C-byggnaderna i kontorsprojektet Fredriksberg i Konepaja, Helsingfors, för cirka 680 MSEK till tyska KanAm Grund Group och deras fond LEADING CITIES INVEST.

– Vi har utvecklat ett unikt kontorsprojekt i Fredriksberg med modern, hållbar design, och ett attraktivt serviceutbud. Vi är mycket glada över att få samarbeta med KanAm-koncernen. Det är roligt att de har valt det här projektet som sin första investering i Finland, i ett av Helsingfors mest attraktiva områden, säger Petri Bergström, chef för NCC Property Development i Finland.

KanAm Grund Group, med huvudkontor i Frankfurt, är ett internationellt fastighetsbolag. Fastighetsfonden LEADING CITIES INVEST, är en del av KanAm Grund Group och finns numer även i Helsingfors.

Konepaja-området i Helsingfors betecknas som industri- och kulturmiljö av riksintresse.

– Fredriksberg handlar inte bara om kontorsbyggnader. Det är en mötesplats för både Helsingforsbor och besökare. Området speglar verkligen vår vision att skapa levande platser i levande städer, säger Yirui Jiang, chef för fastighetsutveckling och projektstyrning på NCC i Finland.

NCC utvecklar området i fyra etapper. Fredriksberg A slutfördes och såldes till Swiss Life Asset Managers under hösten 2018. Andra och tredje etappen, Fredriksberg B och C, har påbörjats och beräknas stå klara under andra kvartalet 2020. De omfattar totalt cirka 11 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta för kontor och handel. Arbetet med slutetappen D förväntas inledas direkt efter slutförandet av B och C.

Vid försäljningen uppgår uthyrningsgraden till 40 procent och NCC lämnar hyresgarantier i 2 år för outhyrda ytor i samband med försäljningen. Affären genomförs som en bolagsförsäljning med ett underliggande fastighetsvärde om cirka 680 MSEK.

Försäljningen ger en positiv resultatpåverkan i det andra kvartalet 2020 i affärsområde NCC Property Development. Transaktionen ger en positiv effekt på kassaflödet under det fjärde kvartalet 2019, eftersom transaktionen innehåller en större förskottsbetalning.

Projektet siktar på att uppnå certifieringsnivå Excellent enligt det internationella miljöcertifieringssystemet BREEAM.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Petri Bergström, chef NCC Property Development Finland, +358 50 331 4602, petri.bergstrom@ncc.fi
Anna Trane, Head of Corporate Media Relations +46 708 84 74 69, anna.trane@ncc.se

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på drygt 57 Mdr SEK och 16 500 anställda 2018. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.