NCC bygger kontor och hotell i Malmö för 270 MSEK

NCC har fått i uppdrag av Skandia Fastigheter Öresund AB att utföra en ombyggnad av kvarter Davida 16 i Malmö. Hela kvarteret byggs om till nytt kontor för Arbetsförmedlingen och ett Choicehotell med  225 rum i 13 våningar. Ordern är värd 270 MSEK.

Fastigheten, som tidigare inrymt Malmö konserthus och ett hotell samt kontorslokaler, kommer genomgå en total invändig ombyggnad. I den lägre delen av byggnaden där bland annat konsertsalen varit inrymd kommer nya fräscha kontorslokaler skapas där Arbetsförmedlingen flyttar in. I höghusdelen byggs cirka 225 hotellrum samt restaurang och lobbybar åt Choice Hotels. Den totala ombyggnadsytan uppgår rill cirka 24 000 kvadratmeter.

Fastighetens läge mitt emot Malmö Stadshus, i korsningen Amiralsgatan och Föreningsgatan som är två gator med tät busstrafik, ställer höga krav på förmågan att hantera logistik och materialhantering.

Vi är glada över förtroendet att få bygga om denna välkända byggnad i centrala Malmö. Vi kommer skapa nya funktionella lokaler med låg energiförbrukning och ett bra inomhusklimat. Stor vikt kommer också läggas vid genomförandeproccessen för att på bästa sätt minimera störningar för omgivningen, säger Henrik Landelius, chef för NCC Building Sweden.  

Byggstart är planerad till maj 2017. Ordern registreras i det första kvartalet 2017 i affärsområdet NCC Building.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Magnus Jarebrant, affärschef, NCC Building, +46 76 521 55 27
Anna Trane, Head of Corporate Media Relations, NCC, +46 (0)70 884 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00 eller press@ncc.se

Denna information är sådan information som NCC AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 februari kl. 11:30 CET.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning  på 53 Mdr SEK och 17 000 anställda 2016.