Delårsrapport  1 januari – 30 september 2017

Lägre omsättning och resultat för NCC i tredje kvartalet

  • Orderingången uppgick till 12 782 (12 578) MSEK i det tredje kvartalet och till 40 695 (40 239) MSEK för perioden
    januari till september
  • Nettoomsättningen uppgick till 13 102 (13 572) MSEK i det tredje kvartalet och till 38 290 (36 415) MSEK för perioden januari till september
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 365 (471) MSEK i det tredje kvartalet och till 1 169 (711) MSEK för perioden januari till september
  • Resultat efter skatt uppgick till 303 (387) MSEK i det tredje kvartalet och till 975 (584) MSEK för perioden januari till september
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,78 (3,54) SEK i det tredje kvartalet och till 8,98 (69,16*) SEK för
    perioden januari till september

Kontaktinformation:

Chief Financial Officer

Mattias Lundgren

Tel. +46 (0)70-228 88 81

IR-ansvarig

Johan Bergman

Tel. +46 (0)8-585 523 53, +46 (0)70-354 80 35

Denna information är sådan information som NCC AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2017 kl. 08.00 CET.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna.
NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 53 Mdr SEK och 17 000 anställda 2016. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.