Delårsrapport för första kvartalet 2021

En bra start på året

– Årets första kvartal är vår lågsäsong, men samtliga affärsområden håller i sina förbättringar från 2020 och håller en stabil nivå, säger Tomas Carlsson, vd och koncernchef för NCC.

  • Lägre omsättning men stabilt resultat i entreprenadrörelsen och i affärsområde Industry. Affärsområde Property Development har resultatavräknat ett projekt i Norge, men resultatet i kvartalet är påverkat av avsättningar för hyresgarantier och moms
  • Orderstocken har stärkts, orderingången är på en normal nivå för kvartalet och vi ser en fortsatt god efterfrågan i alla länder
  • Starkt kassaflöde i kvartalet
  • Årsstämman beslutade den 30 mars om utdelning enligt styrelsens förslag på 5,00 SEK per aktie (2,50 SEK) för 2020, uppdelat på två utbetalningstillfällen, se sid. 13

Första kvartalet 2021

  • Orderingången uppgick till 14 255 (15 458) MSEK
  • Nettoomsättningen uppgick till 10 140 (11 766) MSEK
  • Rörelseresultatet uppgick till -144 (-69) MSEK
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -152 (-90) MSEK
  • Resultat efter skatt uppgick till -124 (-84) MSEK
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -1,15 (-0,78) SEK

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Susanne Lithander, Ekonomi- och finansdirektör (CFO) +46 (0)73-037 08 74
Maria Grimberg, Kommunikationsdirektör +46 (0)70-896 12 88

Inbjudan till presentation av kvartalsrapport
NCC:s vd och koncernchef Tomas Carlsson samt ekonomi- och finansdirektör Susanne Lithander presenterar kvartalsrapporten vid en webcast och telefonkonferens den 28 april kl. 09.00 (CEST). Presentationen hålls på engelska.

Presentationsmaterial kommer att finnas på www.ncc.se/ir från cirka kl. 08.00 (CEST).

Länk till webcast: https://ncc-live-external.creo.se/210428  För att delta per telefon vänligen ring något av följande nummer fem minuter före konferensen startar. SE: +46 (0)8 505 583 50, UK: +44 333 300 9271, US: +1 833 823 05 89

Denna information är sådan information som NCC AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2021 kl. 07.10 CEST.

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2020 omsatte NCC ca 54 miljarder SEK och hade 14 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.