Delårsrapport för fjärde kvartalet samt helåret 2018

Fortsatt förändringsarbete med fokus på lönsamhet

Fjärde kvartalet

 • Orderingången uppgick till 17 750 (16 223) MSEK 
 • Nettoomsättningen uppgick till 17 832 (16 273) MSEK 
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till 229 (-65) MSEK 
 • Resultat efter skatt uppgick till 160 (-4) MSEK 
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,47 (-0,04) SEK

Helåret 2018

 • Orderingången uppgick till 61 842 (56 777) MSEK
 • Nettoomsättningen uppgick till 57 346 (54 441) MSEK
 • Resultat efter finansiella poster uppgick till -849 (983) MSEK
 • Resultat efter skatt uppgick till -750 (877) MSEK
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -7,00 (8,07) SEK
 • Styrelsen föreslår en utdelning för 2018 på 4,00 (8,00) SEK per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen (läs mer på sid 11)

Kontaktinformation

Susanne Lithander, Chief Financial Officer, NCC +46 (0)73-037 08 74

Johan Bergman, IR-ansvarig, NCC +46 (0)8-585 523 53, +46 (0)70-354 80 35

Denna information är sådan information som NCC AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 januari 2019 kl. 18.10 CET.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på drygt 57 Mdr SEK och 16 300 anställda 2018. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.