Halvårsrapport januari–juni 2017

NCC:s rörelseresultat i det andra kvartalet var något lägre än föregående år

  • Orderingången uppgick till 16 431 (17 123) MSEK i det andra kvartalet och till 27 913 (27 661) MSEK för det första halvåret
  • Nettoomsättningen uppgick till 13 382 (13 646) MSEK i det andra kvartalet och till 25 188 (22 843) MSEK för det första halvåret
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till 522 (548) MSEK i det andra kvartalet och till 805 (240) MSEK för det första halvåret
  • Resultat efter skatt uppgick till 435 (441) MSEK i det andra kvartalet och till 672 (197) MSEK för det första halvåret
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 3,99 (66,81*) SEK i det andra kvartalet och till 6,20 (65,61*) SEK för det första halvåret

* Bonava redovisas i denna rapport som avvecklad verksamhet enligt IFRS 5 (se redovisningsprinciper på sid.16 samt not 4) och ingår i NCC:s resultaträkning till och med den 7 juni 2016. Resultatet från avvecklad verksamhet utgörs av Bonavas resultat för perioden 1 januari till 7 juni 2016 samt skillnaden mellan Bonavas börsvärde vid introduktionen och Bonavas eget kapital vid utdelningstillfället.

Kontaktinformation

Chief Financial Officer Mattias Lundgren Tel. +46 (0) 70-228 88 81

IR-ansvarig Johan Bergman Tel. +46 (0) 70-354 80 35

Informationsmöte

Ett informationsmöte med integrerad webb- och telefonkonferens hålls den 19 juli kl. 10.00 på Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm. Presentationen hålls på engelska. För att delta i telefonkonferensen, ring +46 8 519 993 55 (SE), +44 203 194 05 50 (UK), +1 855 269 26 05 (US) eller +49 211 971 900 86 (DE) fem minuter före konferensens start. Ange ”NCC”.

Denna information är sådan information som NCC AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2017 kl. 08.00 CET.

Om NCC.  Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 53 Mdr SEK och 17 000 anställda 2016. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.