NCC ska bygga stort sjukhus i Uleåborg, Finland

NCC har valts till byggentreprenör i ett stort sjukhusprojekt i Uleåborg i Finland. Projektet omfattar två nya byggnader – ett kvinno- och barnsjukhus samt den första fasen av ett nytt huvudsjukhus. Kund är kommunen som ansvarar för sjukvårdsdistriktet Norra Österbotten. Det totala ordervärdet uppgår till cirka 705 MSEK.

De två nya sjukhusbyggnaderna kommer att ligga på Uleåborgs universitetssjukhus befintliga campus. Design, byggande och inköp kommer att utföras i partnering.

– Vi är stolta och glada över att fortsätta vårt samarbete och gå vidare till byggfasen i Uleåborg. Vi kommer att arbeta utifrån en öppen byggmodell vilket innebär flexibilitet vad gäller att vid behov ändra planerna under byggprocessen. Vi på NCC har goda erfarenheter av att arbeta med den här modellen och är övertygade om att den kommer att ge det bästa slutresultatet, säger Mika Soini, chef för NCC Building Finland.

I projektet ingår även rivningsarbetet som redan har påbörjats. Byggnadsarbetet kommer att inledas under hösten 2018 och sjukhusbyggnaderna beräknas stå klara i slutet av 2021.

Ordervärdet uppgår till 705 MSEK och affären registreras i det fjärde kvartalet 2017 i affärsområdet NCC Building.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mika Soini, chef för NCC Building Finland, NCC, Mika.soini@ncc.fi, +358 50 673 67
Laura Saraste-Mäkinen, kommunikationschef Finland, NCC, laura.saraste-makinen@ncc.fi, +358 400 764 148
Anna Trane, Head of Corporate Media Relations, NCC, anna.trane@ncc.se+46 708 84 74 69

NCCs presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCCs bildbank

Denna information är sådan information som NCC AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2017 kl 12:00 CET.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 53 Mdr SEK och 17 000 anställda 2016. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.