Delårsrapport för första kvartalet 2020

Starkt kassaflöde och fortsatt förbättring

- NCC inleder året starkt med förbättrat resultat och starkt kassaflöde. Det är fortsatt hög aktivitet i NCC trots coronakrisen, säger Tomas Carlsson, vd och koncernchef för NCC.

  • Förbättrat resultat jämfört med föregående år i ett kvartal som alltid har ett säsongsmässigt svagt resultat, på grund av att aktiviteten i framförallt affärsområde Industry är låg under vintermånaderna
  • God orderingång och stark orderstock samt något högre nettoomsättning än föregående år
  • Starkt kassaflöde från den löpande verksamheten, drygt 1 miljard SEK
  • Effekterna av coronakrisen har per rapportdagen inte medfört några väsentliga störningar på koncernnivå, även om vissa projekt hanterar mindre störningar

Första kvartalet 2020

  • Orderingången var på samma nivå som föregående år med 15 458 (15 501) MSEK
  • Nettoomsättningen ökade till 11 766 (11 434) MSEK
  • Rörelseresultatet förbättrades till -69 (-352) MSEK
  • Resultat efter finansiella poster förbättrades till -90 (-370) MSEK
  • Resultat efter skatt förbättrades till -84 (-314) MSEK
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,78 (-2,88) SEK

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Susanne Lithander, ekonomi- och finansdirektör (CFO) NCC: +46 (0)730 37 08 74
Maria Grimberg, kommunikationsdirektör NCC: +46 (0)708 96 12 88

Inbjudan till presentation av kvartalsrapport
NCC:s vd och koncernchef Tomas Carlsson samt ekonomi- och finansdirektör Susanne Lithander presenterar kvartalsrapporten den 28 april kl. 09.00 (CEST) genom en webbcast med integrerad telefonkonferens. Presentationen hålls på engelska.

Presentationen kan följas via webbcast eller per telefon. Presentationsmaterial för telefonkonferensen kommer att finnas på www.ncc.se/ir från cirka kl. 08.00 (CEST). Länk till webbcast: https://ncc-live-external.creo.se/200428. För att delta per telefon vänligen ring något av följande nummer fem minuter före konferensen startar; SE: +46 8 505 583 66, UK: +44 333 300 9035, US: +1 833 823 0590

Denna information är sådan information som NCC AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2020 kl. 07.10 CEST.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på över 58 Mdr SEK och 15 500 anställda 2019. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.