NCC i ramavtal om renovering värt 3,3 Mdr SEK i Danmark

NCC har undertecknat ett fyraårigt ramavtal värt drygt 3,3 Mdr SEK med det allmännyttiga bostadsbolaget fsb i Danmark. NCC kommer i detta ramavtal att samverka med COWI, RUBOW Architects, Smith Innovation och BM Byggeindustri.

Genrebild renovering NCC

Samarbetet, som går under namnet HJEM, kommer att utföras med fsb främst i fråga om renovering och planering, och eventuellt om ett antal nya byggnader. Projekten kommer att variera i storlek, från småskaliga uppdrag med ett värde om 1 MSEK till storskaliga projekt värda upp till 700 MSEK. Under 2019 väntas projekt värda mellan 700 och 800 MSEK inledas inom ramavtalet.

– Vi är glada och stolta över att ha tagit hem ramavtalet med fsb. Alla parter har arbetat hårt för att få det här till stånd, säger Dennis Nielsen, chef för NCC Refurbishment i Denmark.

HJEM valdes i konkurrens med två andra förkvalificerade team. Ramavtalet löper på en period om fyra år med möjlighet till två års förlängning.

– HJEM har visat prov på en osedvanlig förståelse för vad det innebär att arbeta med allmännyttiga bostäder, säger Lone Zeeberg Nielsen, chef för konstruktion och utveckling på fsb.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Dennis Nielsen, chef för NCC Refurbishment Building Nordics Denmark, +45 2488 7313, den@ncc.dk

Anna Trane Head of Corporate Media Relations, NCC + 46 708 84 74 69, anna.trane@ncc.se

NCCs presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCCs bildbank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på drygt 57 Mdr SEK och 16 500 anställda 2018. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.