NCC bygger Granåsen Idrottspark åt Trondheim kommun

NCC och Trondheim kommun har tecknat avtal om att bygga nya Granåsen Idrottspark i Trondheim. Under en inledande fas har parterna tillsammans arbetat fram lämpliga tekniska lösningar och planer för en optimal genomförandefas. Ordervärdet uppgår till ca 470 MSEK.


Illustration: Pir II

Projektet omfattar tillbyggnad, förbättringar och nybyggnationer vid de båda hoppbackarna, ny skidskyttearena, ny skidbro, nytt domarhus, nya läktare, ny arena med skjutbana integrerad med läktare, ny sittlift samt markarbete i anslutning till backar och tillfartsvägar.

- Vettigt och robust har varit våra ledord i projektutvecklingen av en anläggning som ska bli hållbar i drift och användning var dag såväl som vid större evenemang. Vi tackar för samarbetet så här långt och är glada att vi kan komma igång med byggandet, säger Mona Åsgård, projektledare i Trondheim kommun.

I planeringsfasen har NCC i stor utsträckning använt digitala verktyg och 3D-modeller i kommunikationen inom projektorganisationen och med externa parter, såsom lokala, nationella och internationella backhoppningsorganisationer, i syfte att ge alla intressenter en samstämmig bild av projektet.

- Genom nära samarbete och med användning av digitala verktyg och 3D-modeller optimeras både hoppbacken och själva byggprocessen. På Granåsens anläggning tar vi hänsyn till idrottarnas krav i en av världens mest spektakulära sporter samtidigt som vi anpassar den även för andra användare. Vi tackar Trondheims kommun för förtroendet och ser fram emot att starta detta projekt, säger Roger Nygård, chef för Division Building i NCC Norge.

Projektet har ambitiösa miljömål, med sikte på att certifiera projektet enligt CEEQUAL, en internationell hållbarhetsrating för infrastruktur-projekt.

- Vi är väldigt nöjda med det arbete som vi hittills genomfört med byggherren och det övriga teamet. Genom detta har vi kunnat optimera projektets totala miljömål, och vi har tidigare erfarenhet av CEEQUAL på NCC, säger Per Jonsson, chef för Division Infrastructure i NCC Norge.

Hoppbackarna ska stå färdiga inför vintersäsongen 2022/2023 och hela idrottsparken ska vara färdig till sommaren 2023. Projektet är värt ca 470 MSEK och orderregistreras med hälften vardera i affärsområdena Building Nordics och Infrastructure under andra kvartalet 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tove Stål, presschef NCC, 076-521 61 02, tove.stal@ncc.se
NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s mediabank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2020 omsatte NCC 54 miljarder SEK och hade 14 500 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.