Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2018

Stark orderingång, men lägre resultat på grund av nollresultat i NCC Property Development

  • Orderingången uppgick till 17 521 (11 431) MSEK i det första kvartalet
  • Nettoomsättningen uppgick till 10 894 (11 748) MSEK i det första kvartalet
  • Resultat efter finansiella poster uppgick till -372 (225) MSEK i det första kvartalet
  • Resultat efter skatt uppgick till -296 (193) MSEK i det första kvartalet
  • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -2,73 (1,80) SEK i det första kvartalet

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mattias Lundgren, Chief Financial Officer, NCC  +46 (0)70-228 88 81

Johan Bergman, IR-ansvarig, NCC +46 (0)8-585 523 53, +46 (0)70-354 80 35

Denna information är sådan information som NCC AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2018 kl. 08.00 CET.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på närmare 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.