Ökat säkerhetsfokus på NCC bidrar till färre olyckor

Ökat säkerhetsfokus på NCC har bidragit till att minska antalet arbetsplatsolyckor. Under de senaste sex åren har antalet arbetsplatsolyckor nära nog halverats. Idag diskuteras vikten av säkerhet på Awareness Day på alla NCC:s arbetsplatser.

– Antalet arbetsplatsolyckor har på sex år minskat med 47 procent. I höstas hade vi tyvärr en uppgång i synnerhet vad gäller fallolyckor. Vi har lyckats vända tillbaka trenden och har intensifierat vårt säkerhetsfokus med en rad åtgärder, säger Lars-Gunnar Larsson arbetsmiljöchef på NCC.

Obligatoriska dagliga säkerhetsgenomgångar, nya säkrare hjälmar i varsel med hakremmar, time out och ny modell för chefers arbetsmiljöuppföljning är några åtgärder.

Det är sjunde året i rad som NCC genomför Awareness Day och temat i år är vikten av dagliga säkerhetsgenomgångar. Arbetet avstannar klockan 09.00 på samtliga arbetsplatser på NCC:s alla marknader. En gemensam diskussion hålls på arbetsplatsen där alla ska ges möjlighet att komma med tankar och idéer om hur den egna arbetsplatsen kan bli ännu säkrare, både fysiskt och psykiskt, och vad man som enskild individ kan göra.

En daglig säkerhetsgenomgång är ett kort möte som varje arbetslag börjar sin arbetsdag med. På mötet går arbetslaget igenom arbetsmomenten som ska göras under dagen, vilka risker som finns och hur man kan trygga säkerheten.

– NCC har en nollvision för olyckor och dagliga säkerhetsgenomgångar är verktyg för att ytterligare höja säkerheten för att ingen ska skada sig på jobbet, säger Peter Wågström koncernchef på NCC.

För att uppmuntra medarbetarna att fokusera mer på säkerhet på arbetsplatsen, öka medvetenheten om riskerna och samtidigt fånga upp fler idéer kring hur NCC kan arbeta säkert har NCC under våren genomfört tävlingen ” Pioneering Safety”. Vinnare blev NCC SafeSite bland många inskickade bidrag och handlar om hur vi kan föra över och använda det framgångsrika konceptet NCC ViaSafe för säkra vägarbetsplatser till NCC:s byggarbetsplatser. Konceptet omfattar allt från proaktiv konsultation, utbildning, digitalisering och produktutveckling till hantering av avspärrningar, skyltning, skyddsanordningar och uppföljning i nära samarbete med arbetsmiljöorganisationen.

– Trafikerad miljö på våra arbetsplatser är ett av våra högriskområden. En stor utmaning är att separera trafik från människor och ViaSafe har varit ett framgångsrikt koncept inom vägarbete. Juryn anser detta vara en stor möjlighet till en NCC gemensam lösning för att även säkra våra arbetsplatser, säger Lars-Gunnar Larsson, medlem i tävlingsjuryn och NCC:s arbetsmiljöchef.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Wågström, koncernchef, NCC 08-585 530 40

Lars-Gunnar Larsson, arbetsmiljöchef, NCC 08-585  517 97

Anna Trane Head of Corporate Media Relations NCC 0708-84 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s bildbank

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s bildbank (http://www.ncc.se/press/bildbank/)

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 53 Mdr SEK och 17 000 anställda 2016. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.