Delårsrapport för fjärde kvartalet samt helåret 2019

Förbättrat resultat och starkt kassaflöde

– NCC avslutar 2019 med ett förbättrat resultat och ett starkt kassaflöde, säger Tomas Carlsson, vd och koncernchef för NCC.

 • Ett starkt resultat från fastighetsutveckling och förbättringar i flera affärsområden i fjärde kvartalet
 • Lägre orderingång än fjärde kvartalet föregående år, men orderstocken är högre än för ett år sedan
 • Helårets rörelseresultat ökade med 36 procent, justerat för de omvärderingar och omstruktureringar på totalt 1 717 MSEK som påverkade tredje och fjärde kvartalen 2018 negativt
 • Styrelsen föreslår en utdelning för 2019 på 5,00 (4,00) SEK per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen (se sid 11)

Fjärde kvartalet 2019

 • Orderingången minskade till 13 708 (17 750) MSEK
 • Nettoomsättningen ökade till 18 239 (17 832) MSEK
 • Rörelseresultatet ökade till 670 (256) MSEK
 • Resultat efter finansiella poster ökade till 639 (229) MSEK     
 • Resultat efter skatt ökade till 408 (160) MSEK
 • Resultat per aktie efter utspädning 3,91 (1,47) SEK

Helåret 2019

 • Orderingången minskade till 58 048 (61 842) MSEK
 • Nettoomsättningen ökade till 58 234 (57 346) MSEK
 • Rörelseresultatet ökade till 1 296 (-764) MSEK
 • Resultat efter finansiella poster ökade till 1 184 (-849) MSEK
 • Resultat efter skatt ökade till 875 (-750) MSEK
 • Resultat per aktie efter utspädning 8,09 (-7,00) SEK

Kontaktinformation
Susanne Lithander, Ekonomi- och finansdirektör NCC, +46 (0)73-037 08 74
Maria Grimberg, Kommunikationsdirektör och ansvarig IR NCC, +46 (0)708 96 12 88

Informationsmöte
NCC:s vd och koncernchef Tomas Carlsson samt ekonomi- och finansdirektör Susanne Lithander presenterar kvartalsrapporten vid ett möte med en integrerad telefonkonferens den 30 januari kl. 09.30 (CET). Presentationen hålls på engelska. Mötet äger rum på NCC:s huvudkontor i Solna. Adress Herrjärva Torg 4. Transport anordnas från Stockholms innerstad. För mer information och anmälan se NCC:s webbplats.

Presentationen kan följas via audiocast eller per telefon. Presentationsmaterial för telefonkonferensen kommer att finnas på www.ncc.se/ir från cirka kl. 09.00 (CET). Länk till audiocast: https://ncc-live-external.creo.se/200130 För att delta per telefon vänligen ring något av följande nummer fem minuter före konferensen startar; SE: +46 8 566 427 03, UK: +44 333 300 9261, US: +1 833 526 8384

Denna information är sådan information som NCC AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 januari 2020 kl. 07.10 CET.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på drygt 57 Mdr SEK och 16 500 anställda 2018. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.