NCC bygger 400 kV högspänningsledning i Göteborgsområdet

På uppdrag av Svenska kraftnät ska NCC bygga en luftledning för elöverföring på 400 kV som ska bidra till att säkra elförsörjningen i sydvästra Sverige. Projektet är en utförandeentreprenad i samverkan och ordervärdet uppgår till cirka 270 MSEK.


Genrebild: NCC

Projektet omfattar uppförandet av en 17 kilometer lång 400 kV luftledning mellan Stenkullen i Lerums kommun och Ingelkärr i Ale kommun. Entreprenaden har planerats och projekterats sedan mars 2022, och nu inleds produktionsfasen med byggstart under januari 2023. NCC:s uppdrag omfattar bland annat projektplanering, avverkning, byggvägar, fackverksstolpar, installation av fas- och topplinor och driftsättning.

– Luftledningen mellan Ingelkärr och Stenkullen är en central infrastruktursatsning som vi ser mycket fram emot att genomföra tillsammans med Svenska kraftnät. Genom att NCC involverades redan i planeringsskedet har vi skapat goda förutsättningar för ett effektivt arbete med omsorg för de offentliga medel som används i projektet, säger Kenneth Nilsson, affärsområdeschef NCC Infrastructure.

Den nya ledningen är en viktig del i förstärkningen av transmissionsnätet i Västra Götaland och kommer bidra till att säkra elförsörjningen i sydvästra Sverige. 400 kV är den högsta spänningen som används i Sverige för överföring av elektrisk energi vid växelström.

Arbetet utförs med stor hänsyn till natur- och vattenmiljö och den biologiska mångfalden. Till exempel ska avverkning av skog och strandvegetation begränsas i största möjliga mån och utföras med hänsyn till fåglarnas häckningstider.

Bygget av luftledningen inleds i januari 2023 och beräknas vara färdigt i januari 2025. Affären orderregistreras i affärsområde NCC Infrastructure i fjärde kvartalet 2022 och har ett ordervärde på cirka 270 MSEK.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Amelie Winberg, presschef, amelie.winberg@ncc.se, amelie.winberg@ncc.se
Daniel Hallin, projektchef NCC Infrastructure, daniel.hallin@ncc.se

NCC:s presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se, NCC’s Mediebank

Om NCC. NCC är ett av de ledande byggföretagen i Norden. Som expert på att driva komplexa byggprocesser bidrar NCC till byggande som har en positiv inverkan på kunderna och på samhällets utveckling i stort. Verksamheten omfattar kommersiell fastighetsutveckling, bygg- och infrastrukturprojekt samt produktion av asfalt och stenmaterial. 2021 omsatte NCC 53 miljarder SEK och hade 13 000 anställda. NCC:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.