Börsinformation

Här presenteras börspåverkande pressmeddelanden, inklusive finansiella rapporter, från NCC.

Ledarskifte i NCC

Styrelsen i NCC har beslutat om att skifta koncernchef i syfte att öka fokus på bygg- och anläggningsverksamheten. Rekrytering av ny koncernchef startar omedelbart. Håkan Broman, sedan många år chefsjurist på NCC, går in som tillförordnad koncernchef från den 30 oktober till dess att en ny koncernchef är på plats.

Delårsrapport  1 januari – 30 september 2017

Lägre omsättning och resultat för NCC i tredje kvartalet