Börsinformation

Här presenteras börspåverkande pressmeddelanden, inklusive finansiella rapporter, från NCC.

Delårsrapport för tredje kvartalet samt perioden januari-september 2019

Förbättrat resultat utifrån en stabil bas