Börsinformation

Här presenteras börspåverkande pressmeddelanden, inklusive finansiella rapporter, från NCC.

NCC:s årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2021 är publicerad

Nu finns NCC:s årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2021 tillgänglig digitalt på ncc.se/ir.