Börsinformation

Här presenteras börspåverkande pressmeddelanden, inklusive finansiella rapporter, från NCC.

Andreas Koch ny kommunikationsdirektör på NCC

NCC har utnämnt Andreas Koch till ny kommunikationsdirektör och medlem i koncernledningen. Han kommer närmast från motsvarande position i det nordiska omsorgsföretaget Attendo och tillträder senast i november 2024.

Delårsrapport för första kvartalet 2024

En stabil start på året.

Omvandling av aktier i NCC AB, april 2024

Enligt NCC:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att sådan aktie omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget.

NCC:s årsstämma 2024

Vid dagens årsstämma i NCC fattade aktieägarna beslut om bland annat fastställande av resultat- och balansräkning, utdelning, nytt långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram samt bemyndigande för styrelsen avseende överlåtelse och återköp av egna aktier av serie B.

Omvandling av aktier i NCC AB, mars 2024

Enligt NCC:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att sådan aktie omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget.

NCC:s årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2023 är publicerad

NCC:s årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2023 finns nu tillgänglig digitalt på ncc.se/ir.

Förändring i NCC:s koncernledning

Maria Grimberg, kommunikationsdirektör, har beslutat sig för att lämna NCC för andra uppdrag. Hon har varit kommunikationsdirektör sedan mars 2019.

Kallelse till NCC:s årsstämma 2024

Årsstämman i NCC AB äger rum på SPACE Arena, Sergelarkaden, Sergels torg, Stockholm, tisdagen den 9 april 2024, kl. 15.30.

Omvandling av aktier i NCC AB, februari 2024

Enligt NCC:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att sådan aktie omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget.

Valberedningens förslag till styrelse i NCC AB 2024

NCC:s valberedning föreslår sju ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter, med omval av Alf Göransson som styrelseordförande, för beslut vid årsstämman. Som nya ledamot föreslås Ida Aall Gram, vd och koncernchef på Aspelin Ramm. Angela Langemar Olsson har avböjt omval. Övriga styrelseledamöter föreslås för omval.