Börsinformation

Här presenteras börspåverkande pressmeddelanden, inklusive finansiella rapporter, från NCC.

Halvårsrapport för första halvåret 2020

Lönsamheten fortsätter att förbättras