Börsinformation

Här presenteras börspåverkande pressmeddelanden, inklusive finansiella rapporter, från NCC.

NCC presenterar uppdaterade finansiella mål och hållbarhetsmål

Vid dagens kapitalmarknadsmöte presenterar NCC uppdaterade finansiella mål och hållbarhetsmål. Under dagen kommer vd Tomas Carlsson tillsammans med CFO Susanne Lithander och cheferna för de respektive affärsområdena att presentera en uppdatering av NCC:s status och strategiska inriktning.

NCC:s extra bolagsstämma 2020

I enlighet med styrelsens förslag fattade NCC:s aktieägare vid dagens extra bolagsstämma beslut om en utdelning för räkenskapsåret 2019 om 2,50 kronor per aktie.

Delårsrapport för tredje kvartalet samt januari-september 2020

Stabil lönsamhet och bra kassaflöde – lägre orderingång

Förändringar i NCC:s koncernledning och lansering av plan för att öka lönsamheten i affärsområde Industry