Börsinformation

Här presenteras börspåverkande pressmeddelanden, inklusive finansiella rapporter, från NCC.

Kallelse till extra bolagsstämma i NCC AB

Aktieägarna i NCC AB (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma den 12 november 2020.