Börsinformation

Här presenteras börspåverkande pressmeddelanden, inklusive finansiella rapporter, från NCC.

Delårsrapport för fjärde kvartalet samt helåret 2020

NCC utvecklas stabilt

Valberedningens förslag till årsstämman avseende NCC:s styrelse

Valberedningen har beslutat föreslå omval av Alf Göransson som styrelseordförande vid årsstämman.