Börsinformation

Här presenteras börspåverkande pressmeddelanden, inklusive finansiella rapporter, från NCC.

NCC delar upp affärsområdet NCC Building

NCC delar upp bolagets största affärsområde NCC Building i Building Sweden med Henrik Landelius som affärsområdeschef och Building Nordics med affärsområdeschef Klaus Kaae. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för respektive del att uppnå lönsam tillväxt.

Inbjudan till kapitalmarknadsträff med NCC

NCC bjuder in representanter från finansmarknad och media till kapitalmarknadsträff med NCC tisdagen den 16 oktober i Stockholm.