Börsinformation

Här presenteras börspåverkande pressmeddelanden, inklusive finansiella rapporter, från NCC.

Förändringar i NCC:s koncernledning – Susanne Lithander ny CFO

NCC genomför förändringar i koncernledningen. Susanne Lithander utses till ny CFO. Ylva Lageson återvänder till NCC som chef för affärsutveckling och IT och tar plats i koncernledningen.