Börsinformation

Här presenteras börspåverkande pressmeddelanden, inklusive finansiella rapporter, från NCC.

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2018

Omfattande genomlysning belastar resultatet

NCC presenterar ny väg framåt samt preliminärt Q3 resultat belastat av avsättningar och omvärderingar

Efter en omfattande genomgång av NCC presenterar bolaget ett antal åtgärder för att förbättra lönsamheten. Kvartalet belastas av avsättningar för tvister och garantier, omvärdering av vissa utvecklingsfastigheter samt nedskrivningar på sammanlagt 1 565 MSEK. Rörelseresultatet för tredje kvartalet beräknas därmed bli -1 108 MSEK.

Information gällande omvärderingar i NCC och preliminärt resultat för Q3

NCC delar upp affärsområdet NCC Building

NCC delar upp bolagets största affärsområde NCC Building i Building Sweden med Henrik Landelius som affärsområdeschef och Building Nordics med affärsområdeschef Klaus Kaae. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för respektive del att uppnå lönsam tillväxt.

Inbjudan till kapitalmarknadsträff med NCC

NCC bjuder in representanter från finansmarknad och media till kapitalmarknadsträff med NCC tisdagen den 16 oktober i Stockholm.

Förändringar i NCC:s koncernledning – Susanne Lithander ny CFO

NCC genomför förändringar i koncernledningen. Susanne Lithander utses till ny CFO. Ylva Lageson återvänder till NCC som chef för affärsutveckling och IT och tar plats i koncernledningen.

Omvandling av aktier i NCC AB

Enligt NCC:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att sådan aktie omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

NCC tilldelas kontrakt för järnväg i Norge på 1,7 miljarder SEK av Bane NOR

NCC har tilldelats bygget av järnvägssträckningen Venjar–Eidsvoll norr om Oslo av Bane NOR. Tilldelningen skedde den 6 juli och igår löpte överklagandetiden ut. Ordervärdet uppgår till cirka 1,7 Mdr SEK och kontraktet förväntas undertecknas senast den 4 oktober i år.

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2018

Ökad omsättning och något lägre resultat för NCC i det andra kvartalet

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2018

Stark orderingång, men lägre resultat på grund av nollresultat i NCC Property Development