Pressmeddelanden

NCC Presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se

NCC bygger 141 bostadsrätter åt HSB Göteborg

I samverkan med HSB Göteborg ska NCC bygga 141 bostadsrätter i Göteborg. Lägenheterna är den sista etappen i det nya bostadsområdet Fixfabriken som utvecklas i västra Göteborg. Ordersumman uppgår till cirka 365 MSEK.

NCC tecknar avtal för interiören av supersjukhuset på Nordsjälland

NCC och Region Hovedstaden har tecknat ytterligare ett avtal inom projekt Nyt Hospital Nordsjälland. Denna entreprenad rör interiören av sjukhuset och ordervärdet uppgår till cirka 940 MSEK.

NCC bygger häkte i Kristianstad

NCC ska i samverkan med Intea och Kriminalvården bygga ett nytt häkte och lokaler för frivård i Kristianstad. Häktet och frivården är en del av Kristianstads nya rättscentrum. Ordervärdet uppgår till 680 MSEK.

Delårsrapport för fjärde kvartalet samt helåret 2021

Bra rörelseresultat och stark orderstock.

NCC bygger nytt vårdkvarter i Örebro

NCC ska på uppdrag av Länsgården Fastigheter AB bygga ett nytt kvarter med en vårdcentral och ett vård- och omsorgsboende i Örebro. Uppdraget sker i två etapper med ett ordervärde som totalt uppgår till cirka 350 MSEK.

Valberedningens förslag till styrelse i NCC AB

Valberedningen har beslutat föreslå omval av Alf Göransson som styrelseordförande vid årsstämman samt att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter. Viveca Ax:son Johnson har avböjt omval. Övriga styrelseledamöter föreslås för omval.

Inbjudan till presentation av NCC:s delårsrapport för det fjärde kvartalet och helåret 2021

NCC:s delårsrapport för det fjärde kvartalet och helåret 2021 kommer att offentliggöras onsdagen den 2 februari 2022. Rapporten kommer att skickas ut och vara tillgänglig på NCC:s hemsida ncc.se/ir omkring kl. 07.10.

NCC bygger 54 hyresrätter i Timrå

NCC kommer tillsammans med Timråbo bygga 54 hyresrätter i Söråker, Timrå kommun. Affären är en totalentreprenad i samverkan och ordervärdet uppgår till cirka 85 MSEK.

NCC bygger 160 nya förskoleplatser i Nacka

NCC ska tillsammans med Nacka kommun bygga Järlahöjdens förskola, en helt ny förskola med plats för 160 barn i centrala Nacka. Affären är en totalentreprenad och har ett ordervärde på cirka 60 MSEK.

NCC tecknar kreditfacilitet om 280 MEUR

NCC Treasury AB har per den 30 december 2021 tecknat en ny treårig revolverande kreditfacilitet om 280 MEUR, med två ettåriga förlängningsoptioner.

NCC upprustar och moderniserar Enskededalens servicehus

NCC ska på uppdrag av Micasa Fastigheter renovera Enskededalens servicehus i Enskede, södra Stockholm. Affären är en totalentreprenad och har ett ordervärde på cirka 250 MSEK.

NCC bygger 170 bostadsrätter i Järfälla

NCC ska tillsammans med Nordr bygga cirka 170 bostadsrättslägenheter i Veddestaden, Järfälla kommun. Affären är en totalentreprenad och har ett ordervärde på cirka 300 MSEK.

NCC bygger Stationshusen i Märsta

NCC ska tillsammans med Sigtunahem bygga ett nytt bostadskvarter på Sätuna torg i Märsta, Sigtuna kommun. Affären är en totalentreprenad och har ett ordervärde på cirka 300 MSEK.