Pressmeddelanden

NCC Presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se

Mark- och exploateringsavtal för Masthuggskajen i Göteborg undertecknat

NCC har tillsammans med konsortiemedlemmarna för utvecklingen av nya Masthuggskajen tecknat ett mark- och exploateringsavtal för att utveckla 37 000 kvadratmeter kommersiella lokaler och kontor i centrala Göteborg.

NCC bygger arbetstunnlar till nya tunnelbanan

NCC har fått i uppdrag av Region Stockholms förvaltning för utbyggd tunnelbana att anlägga två arbetstunnlar för utbyggnaden av tunnelbanans Blå linje från Akalla till Barkarby. Avtalet uppgår till cirka 75 MSEK.

NCC bygger parkeringshus för över 400 bilar i Västerås

NCC bygger ett nytt parkeringshus för Västerås Parkerings AB med plats för 445 bilar. I markplan på parkeringshuset byggs även butiksytor för handel. Ordervärdet uppgår till 120 MSEK.

NCC bygger förskola i Helsingborg

Idag togs första spadtaget för en ny förskola som NCC bygger tillsammans med Helsingborg stad i området Drottninghög. Förskolan är en del av ett strategiskt partneringsamarbete om totalt fyra skolbyggnader i kommunen. Ordervärdet uppgår till cirka 60 MSEK.

NCC skapar trygg utemiljö åt Kalmarhem

NCC har tecknat ramavtal med Kalmarhem om att skapa en trygg och tillgänglig utemiljö i fyra bostadsområden i Kalmar. Ordervärdet uppgår till cirka 70 MSEK.

NCC bygger ny skola i Oxelösund

NCC ska tillsammans med Oxelösunds kommun i Södermanland, bygga Oxelöskolan med plats för 520 elever. Skolan byggs för att möta kommunens snabba befolkningstillväxt. Ordervärdet uppgår till 190 MSEK.

Delårsrapport för fjärde kvartalet samt helåret 2018

Fortsatt förändringsarbete med fokus på lönsamhet

Styrelsens förslag till utdelning i NCC - rapport för fjärde kvartalet och helåret 2018 publiceras

Styrelsen i NCC AB har vid sitt möte idag beslutat föreslå en utdelning på 4,00 (8,00) SEK per aktie för räkenskapsåret 2018. NCC publicerar också idag sin rapport för fjärde kvartalet 2018 och helåret 2018.

NCC tecknar avtal med SL om Roslagsbanans utbyggnad

NCC har ingått avtal om att åt SL bygga ut Roslagsbanan från enkelspår till dubbelspår i norra Stockholm. Ordervärdet uppgår till drygt 270 MSEK.

NCC bygger om Helsingborg C

NCC ska tillsammans med Wihlborgs bygga om och modernisera Helsingborgs centralstation. Uppdraget innefattar bland annat en ny fasad, en helt ny matdestination och en förbättrad innemiljö. Ordervärdet uppgår till cirka 190 MSEK.

NCC bygger ut armeringsfabrik i Norrköping

NCC bygger ut det egna grundläggningsbolaget Hercules armeringsfabrik i Norrköping, till dubbel storlek. Tillbyggnaden ger Hercules Armering ökad logistikkapacitet och en framtida robotiserad svetstillverkningslinje.

Invitation to Media and Capital Market Meeting with NCC

NCC ska renovera lokaler på Mejlans sjukhusområde i Helsingfors

NCC ska renovera lokaler för operation, undervisning och forskning inom tandvård på Mejlans sjukhusområde i Helsingfors. Kunden är det finska kapitalförvaltningsbolaget eQ och ordern uppgår till cirka 300 MSEK.

NCC utvecklar och bygger skola på Björkö utanför Göteborg

NCC utvecklar och bygger en skola på Björkö för 300 elever, med kommunen som hyresgäst. Projektet genomförs i samarbete med Vacse AB (publ) som förvärvar projektet när skolan är färdigställd.

Förändringar i NCC:s koncernledning

Carola Lavén lämnar sin roll som chef för affärsområdet Property Development på NCC för att bli vice VD och investeringsdirektör för fastighetsbolaget Castellum.