Pressmeddelanden

NCC Presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se

NCC säljer kontorsprojekt i Mölndal till Platzer

NCC har tecknat avtal med Platzer om att förvärva NCC:s projekt MIMO i Mölndal vid färdigställandet beräknat till 2024, enligt den option som funnits mellan parterna. Affären baseras på ett fastighetsvärde om drygt 1,5 miljarder SEK.

NCC bygger ny säkrare deponiväg för LKAB i Kiruna

NCC och LKAB fortsätter utveckla LKAB:s område i Kiruna. En ny separat deponiväg byggs för att säkra tung fordonstrafik, motverka rasrisk och skapa kortare körsträcka. Ordervärdet uppgår till ca 140 MSEK.

NCC kommenterar regeringens budgetproposition för 2022

Regeringens budgetproposition för 2022 innehåller flera förslag med ambitionen att minska Sveriges sårbarhet, öka takten i byggandet och lösa Sveriges största samhällsutmaningar.

NCC utvecklar nytt fastighetsprojekt i Järva Krog

NCC startar nu fastighetsutvecklingsprojektet Nova som omfattar cirka 13 000 kvadratmeter kontor, service och handel i Järva Krog, Stockholm. Därmed inleds nästa steg i utvecklingen av kvartersstaden, där NCC sedan tidigare har färdigställt det första kvarteret av tre i området.

NCC gör väg 25 i Småland säkrare

NCC har fått i uppdrag att förbättra säkerheten på väg 25, sträckan Sjöatorp-Alvesta Väst mellan Ljungby och Växjö. Sträckan ska breddas och bli mötesfri. Arbetet ska vara klart omkring mitten av 2023. Ordervärdet är cirka 250 MSEK.   

NCC och Örebro kommun överens i asfaltsavtal

 NCC och Örebro kommun har förlikats kring ett asfaltsuppdrag som funnits mellan parterna. Därmed är ärendet avslutat. 

NCC förbättrar Östra Promenaden i Norrköping

NCC har fått i uppdrag att förbättra Östra Promenaden i Norrköping. Träden ska bytas ut, körfälten förändras och ledningar i marken ska dras om. Ordervärdet är cirka 130 MSEK.   

NCC och Ludvika kommun i uppgörelse kring projekt i Grängesberg

NCC och Ludvika kommun når förlikning kring ett ledningsprojekt i Grängesberg. Förlikningen innebär en marginellt negativ påverkan på affärsområde Infrastructures resultat i det tredje kvartalet 2021.

NCC bygger Valle Vision i Oslo

NCC har tecknat avtal med Union Eiendomskapital, genom fonden UREF II Holding, om att bygga Valle Vision i Oslo. Kontorshuset omfattar 22 300 kvadratmeter och är den tredje etappen av Valle-området i Oslo. Ordervärdet uppgår till cirka 500 MSEK.

Säkert beteende i fokus när NCC arrangerar årliga Awareness Day

De senaste fyra åren har de allvarligare olyckorna minskat med mer än 30 procent på NCC, vilket stärker en fortsatt utveckling av det systematiska säkerhetsarbetet. Idag diskuteras vikten av ett säkert beteende i det dagliga arbetet under koncernens årliga Awareness Day.