Pressmeddelanden

NCC Presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se

Förändring av NCC:s inköpsverksamhet och riskhantering för förbättrad lönsamhet

För att öka fokus på inköp i NCC i syfte att öka lönsamheten i bolaget placeras inköp direkt under Harri Savolainen som ingår i koncernledningen. Samtidigt samordnas NCC:s riskhantering i en enhet under Legal Affairs.

NCC bygger ny innebandyarena i Västerås

NCC bygger Västerås nya arena för innebandy i området Rocklunda. Här finns även möjlighet till evenemang med plats för upp till 2 000 åskådare. Ordern från Rocklunda Fastigheter AB är värd 105 MSEK.

NCC bygger 96 hyresrätter i Kristianstad

AB Kristianstadsbyggen och NCC ska i ett partneringsamarbete uppföra fem flerbostadshus i nya området Hammar i östra Kristianstad. Fokus i byggnationen är att skapa hållbara hyresbostäder med hög kvalitet. Ordervärdet förväntas uppgå till cirka 120 MSEK.

NCC grundlägger för Sveriges största kraftvärmeverk

Kraftvärmeverket i Västerås är Sveriges största och hela 98 procent av tätorten är ansluten. NCC grundlägger sista delen av den nya, moderna kraftvärmeanläggningen, Block 7. När den är klar slutar Mälarenergi att elda med bränslen som kol och olja.

NCC och Infobric utvecklar digitala tjänsten UE-kedja för säkrare byggarbetsplatser

NCC har tillsammans med företaget Infobric tagit fram den digitala tjänsten UE-kedja som gör det enklare att överblicka vilka underentreprenörer som är verksamma på byggarbetsplatser, och vem som anlitat vem. Nu testas tjänsten på två pilotprojekt inom NCC.

NCC bygger 88 hyresrätter i Sundsvall

NCC har fått i uppdrag av Mitthem AB i Sundsvall att bygga två NCC Folkboende med totalt 88 hyresrätter i området Bosvedjan strax norr om Sundsvalls centrum. Ordervärdet uppgår till 98 MSEK.

NCC renoverar Utrikesministeriets byggnader i Helsingfors för 470 MSEK

NCC har fått i uppdrag att renovera Utrikesministeriets byggnader i Helsingfors. Kunden är Senate Properties och ordern uppgår till cirka 470 MSEK.

Omvandling av aktier i NCC AB

Enligt NCC:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att sådan aktie omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

NCC säljer två handelsprojekt i Finland för 540 MSEK

NCC har idag sålt två handelsprojekt i Finland, Suurpelto Centrum i Esbo och Laajasalo Shopping Centrum i Helsingfors, till Niam för ett överenskommet fastighetsvärde om cirka 540 MSEK. 

NCC får order på 600 MSEK att bygga om Skaraborgs sjukhus

NCC ska på uppdrag av Västfastigheter göra en ombyggnad av Skaraborgs sjukhus i Skövde för mer moderna och ändamålsenliga lokaler. Uppdraget är ett partneringsamarbete i två faser där det totala ordervärdet uppgår till cirka 600 MSEK. 

NCC bygger attraktivt bostadsområde vid Tuborg Havn för Danica

NCC har fått i uppdrag av Danica Ejendomsselskab ApS att bygga hyresrätter på Bakkedraget, ett attraktivt bostadsområde vid Tuborg Havn. Ordern uppgår till 620 MSEK.

NCC bygger Helsingborgs nya vattentorn

NCC ska bygga Helsingborgs nya vattentorn. Byggprojektet sker i samverkan med Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) och ordervärdet uppgår till cirka 270 MSEK.

Styrelsen i NCC kompletteras med Angela Langemar Olsson

Valberedningen föreslår att Angela Langemar Olsson väljs in i NCC:s styrelse som därmed föreslås bestå av åtta ledamöter. Angela Langemar Olsson föreslås till nyval medan Birgit Nørgaard, Viveca Ax:son Johnson, Ulla Litzén, Carina Edblad, Geir Magne Aarstad, Mats Jönsson och Tomas Billing (ordförande) föreslås för omval. 

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2017

Fokus på lönsamhetsförbättringar och sänkta omkostnader

NCC får order på 915 MSEK att bygga ut Ångströmlaboratoriet

NCC ska på uppdrag av Akademiska Hus genomföra en utbyggnad av Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. Ordervärdet uppgår till cirka 915 MSEK.