Pressmeddelanden

NCC Presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se

NCC bygger om Sergelhuset åt Vasakronan

NCC har fått i uppdrag av Vasakronan att bygga om en del av kvarteret Hästskon 12, även kallat Sergelhuset, från kontor till hotell och bostäder. Uppdraget är totalentreprenad i samverkan och ordervärdet uppgår till 550 MSEK.

NCC startar ombyggnaden av Mälarsjukhuset i Eskilstuna

NCC fick i juni 2015 i uppdrag att bygga ut tre sjukhus i Södermanland. Efter en inledande tid med planering är nu Landstinget Sörmland och NCC överens om genomförandet för ombyggnad av hus E35 vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Ordern uppgår till 265 MSEK.

NCC och KTH bjuder in till internationell VR-festival

Hur kan Virtual Reality (VR) användas i vetenskap och konst? Det är frågeställningen när KTH, med NCC som huvudpartner, anordnar en internationell vetenskaplig VR-festival i Stockholm 12-14 maj. 

NCC rekryterar med hjälp av fotokonstnären Erik Johansson

NCC liksom övriga byggbranschen är i mycket stort rekryteringsbehov. NCC lanserar nu en kampanj med bilder skapade av fotokonstnären Erik Johansson med syftet att nå nya målgrupper och väcka nyfikenhet. 

Omvandling av aktier i NCC AB

Enligt NCC:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att sådan aktie omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

NCC bygger bostäder i Hammarby Sjöstad åt Bonava

NCC har fått i uppdrag av Bonava att bygga Lugnet, ett projekt om 116 bostadsrätter i Hammarby Sjöstad, Stockholm. Ordervärdet uppgår till cirka 228 MSEK.

NCC:s styrelse har beslutat om återköp och försäljning av egna B-aktier

Styrelsen för NCC AB (publ) har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 5 april 2017 beslutat om återköp och försäljning av egna B-aktier.

Förbättrat resultat för NCC till följd av bra utfall från fastighetsutvecklingsaffären

NCC bygger ny simhall i Säffle

NCC har fått i uppdrag att i samverkan med Säfflebostäder projektera samt bygga en ny simhall i Säffle. Uppdraget är en totalentreprenad och utförs i partnering. Det totala ordervärdet beräknas uppgå till cirka 220 MSEK.

NCC bygger eftertraktade hyreslägenheter för Uppsalahem

NCC har fått uppdraget att bygga 109 hyreslägenheter för Uppsalahem i Brillinge. Projektet är en totalentreprenad som utförs i partnering med stort miljöfokus. Ordervärdet är 178 MSEK.

NCC i startgroparna för utvecklingen av attraktiv stadsdel i Järva Krog, Solna

NCC inleder nu förberedande arbeten för utvecklingen av en ny, hållbar och attraktiv stadsdel i Solna. Den första satsningen i området planeras bli två kontorsprojekt med bästa läge i Järva Krog.

Schuback vill göra publiken ansvarig för upplevelsen

Tonsättaren och cellisten Peter Schuback testar vad som händer i rummet då publiken upplever två parallella presentationer. Experimentetkonserterna hålls i Dome of Visions vid två tillfällen, där åhörarna själva väljer vad de vill lyssna till. Den ena eller den andra eller båda som ett samspel.

Helsingborgs nya vattentorn hållbarhetscertifieras enligt CEEQUAL

NCC ska i samverkan med uppdragsgivaren Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA) bygga ett nytt vattentorn i Helsingborg. För att säkerställa att vattentornet både byggs på ett ekonomiskt fördelaktigt sätt och socialt och miljömässigt hållbart kommer projektet att CEEQUAL-certifieras.

NCC häver avtalet för vattenledningen i Ludvika

NCC och Ludvika kommun har tyvärr inte kunnat enas om en fungerande lösning för att slutföra arbetet med en ny vattenledning i Grängesberg och NCC tvingas därför häva avtalet.

NCC:s årsstämma 2017

Vid dagens årsstämma i NCC fattade aktieägarna beslut om utdelning, val av styrelse och styrelsearvode, val av revisor, riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare och ett långsiktigt prestationsbaserat incitamentsprogram. Vidare fattades beslut om återköp och överlåtelse av egna aktier.