Pressmeddelanden

NCC Presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se

NCC ska bygga stort sjukhus i Uleåborg, Finland

NCC har valts till byggentreprenör i ett stort sjukhusprojekt i Uleåborg i Finland. Projektet omfattar två nya byggnader – ett kvinno- och barnsjukhus samt den första fasen av ett nytt huvudsjukhus. Kund är kommunen som ansvarar för sjukvårdsdistriktet Norra Österbotten. Det totala ordervärdet uppgår till cirka 705 MSEK.

Omvandling av aktier i NCC AB

Enligt NCC:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att sådan aktie omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

NCC i konsortie med Wayss & Freytag tilldelas deletapp i Västlänken för 3,8 Mdr SEK

NCC och tyska Wayss & Freytag Ingeniurbau AG i konsortie har av Trafikverket tilldelats uppdraget att bygga deletapp Korsvägen i Västlänken. Ordervärdet uppgår till totalt 3,8 Mdr SEK och avtalet beräknas att undertecknas i början av december.

NCC bygger Landborgskopplingen i Helsingborg

I samverkan med Helsingborgs stad ska NCC bygga Landborgskopplingen, ett underjordiskt bil- och cykelgarage i sex plan samt gång- och cykelpassage, som ska binda samman stadsdelarna ovanför den cirka 20 meter höga Landborgen med centrum. Det totala ordervärdet beräknas uppgå till 350 MSEK.

NCC med och startar Barkarby Science med Järfälla kommun

NCC är med och startar Barkarby Science tillsammans med Järfälla kommun i samarbete med ett antal ledande företag och akademi. Barkarby Science är en utvecklingsarena i Järfälla för forskning, innovation och utbildning inom samhällsbyggnad och hållbar stadsbyggnad.

NCC bygger ny bad- och simanläggning i Varberg

NCC ska tillsammans med Varbergs Fastighets AB projektera och bygga en ny bad- och simanläggning i Varberg. Uppdraget är ett partneringsamarbete som genomförs i två faser. Det totala ordervärdet beräknas uppgå till cirka 350 MSEK.

NCC utvecklar nytt huvudkontor till EY i Köpenhamn

NCC Property Development och EY har ingått ett hyresavtal om ett nytt huvudkontor på cirka 8 000 kvadratmeter i Frederiksberg, ett attraktivt område i Köpenhamn.

NCC bygger vindkraftpark i Piteå

NCC har fått i uppdrag att utföra ett omfattande infrastrukturarbete för vindkraftparken Markbygden ETT i Piteå. Kontraktvärdet uppgår till cirka 800 MSEK.

NCC bygger 64 hyresrätter åt Höganäshem

NCC ska på uppdrag av Höganäshem AB bygga två fastigheter med totalt 64 hyreslägenheter samt två komplementbyggnader på Sjöcronaområdet i centrala Höganäs. Ordern, som är en totalentreprenad, är värd 64 MSEK.

NCC förvärvar Voglers bergsprängningsverksamhet

NCC Industry förvärvar bergsprängningsverksamheten av Voglers Sverige AB. Affären stärker NCC Industrys position i södra och västra Sverige och ligger i linje med NCC:s strategiska beslut att växa inom bergsprängning.

Skolbyggnaden kopplas upp och blir en del av undervisningen:

NCC lanserar digitalt skolverktyg om energiförbrukning 

Tillförordnad chefsjurist utsedd i NCC

NCC har utsett Ann-Marie Hedbeck till ny tillförordnad chefsjurist och medlem av koncernledningen och styrelsens sekreterare. Ann-Marie Hedbeck ersätter NCC:s nuvarande chefsjurist Håkan Broman som sedan den 30 oktober tillträtt som tillförordnad koncernchef för NCC.