Pressmeddelanden

NCC Presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se

Kallelse till NCC:s årsstämma 2022

Årsstämma i NCC AB äger rum på Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm, tisdagen den 5 april 2022, kl. 16.30.

NCC bygger 87 bostadsrätter i centrala Skellefteå

NCC och HSB inleder samverkansprojekt och bygger två hus med 87 lägenheter i ett växande Skellefteå. Ordervärdet uppgår till cirka 190 MSEK.

NCC renoverar vårdbyggnad på Nyköpings lasarett

NCC får i uppdrag av Region Sörmland att renovera och bygga om en vårdbyggnad på Nyköpings lasarett. Ordern ingår i parternas strategiska partneringsamarbete och uppgår till cirka 200 MSEK.

NCC bygger ytterligare hus vid vattnet åt Danica i Hellerup

NCC ska på uppdrag av Danica bygga ett tredje hus i området Tuborg Strandäng, Hellerup, Danmark. Projektet heter Kusthus III och innehåller 38 bostäder och är en fortsättning på Kusthus I och Kusthus II som parterna tidigare byggt tillsammans i samma område. Ordervärdet uppgår till cirka 540 MSEK.

NCC tecknar ramavtal med Region Sörmland

NCC har tecknat ramavtal med Region Sörmland och utökar därmed samarbetet i regionen. Avtalet omfattar ny-, om- och tillbyggnationer samt underhåll inom Region Sörmlands fastighetsbestånd och löper upp till fyra år.

NCC bygger 141 bostadsrätter åt HSB Göteborg

I samverkan med HSB Göteborg ska NCC bygga 141 bostadsrätter i Göteborg. Lägenheterna är den sista etappen i det nya bostadsområdet Fixfabriken som utvecklas i västra Göteborg. Ordersumman uppgår till cirka 365 MSEK.

NCC tecknar avtal för interiören av supersjukhuset på Nordsjälland

NCC och Region Hovedstaden har tecknat ytterligare ett avtal inom projekt Nyt Hospital Nordsjälland. Denna entreprenad rör interiören av sjukhuset och ordervärdet uppgår till cirka 940 MSEK.

NCC bygger häkte i Kristianstad

NCC ska i samverkan med Intea och Kriminalvården bygga ett nytt häkte och lokaler för frivård i Kristianstad. Häktet och frivården är en del av Kristianstads nya rättscentrum. Ordervärdet uppgår till 680 MSEK.

Delårsrapport för fjärde kvartalet samt helåret 2021

Bra rörelseresultat och stark orderstock.