Pressmeddelanden

NCC Presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se

NCC bygger ny skola i Norrköping

NCC ska på uppdrag av Norrevo Fastigheter bygga en ny skola utanför Norrköping. Uppdraget är en totalentreprenad och ordervärdet uppgår till 165 MSEK.

Susanne Lithander tillträder som CFO för NCC 12 november

Susanne Lithander tillträder som ny CFO för NCC den 12 november och tar plats i NCC:s koncernledning. Susanne Lithander kommer från BillerudKorsnäs där hon varit CFO i sju år.

NCC köper strategisk fastighet i Bromma och investerar 2,5 miljarder i utvecklingsprojekt

NCC köper en fastighet av ICA Fastigheter med cirka 50 000 kvadratmeter byggrätt för kontor, handel och hotell. NCC har också tecknat 15-åriga hyresavtal om cirka 20 000 kvadratmeter.

NCC delar upp affärsområdet NCC Building

NCC delar upp bolagets största affärsområde NCC Building i Building Sweden med Henrik Landelius som affärsområdeschef och Building Nordics med affärsområdeschef Klaus Kaae. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för respektive del att uppnå lönsam tillväxt.

NCC och Fryshuset inleder nytt samarbete

NCC:s partnerskap med Fryshuset ska leda till inkluderande byggarbetsplatser, stimulera unga till utbildning och främja integration i samhället. Avtalet sträcker sig fram till 2021.

NCC bygger säkerhetskultur för färre arbetsplatsolyckor

Ökat säkerhetsfokus på NCC har bidragit till att minska antalet arbetsplatsolyckor. Den övergripande trenden över de senaste 10 åren visar på en minskning av antalet olyckor. Idag diskuteras vikten av säkerhet på Awareness Day på alla NCC:s arbetsplatser.

Inbjudan till kapitalmarknadsträff med NCC

NCC bjuder in representanter från finansmarknad och media till kapitalmarknadsträff med NCC tisdagen den 16 oktober i Stockholm.

NCC och Platzer byggstartar unikt kontors- och hotellprojekt i Göteborg med stark hotellaktör

NCC och Platzer byggstartar kontors- och hotellprojekt i Gårda i samband med att detaljplanen nu vinner laga kraft. Samtidigt har hyresavtal tecknats med ESS Group avseende ett hotellkoncept med ambition att skapa en ny unik destination för upplevelser och nya möten.