Pressmeddelanden

NCC Presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se

Återköp av aktier av serie B i NCC vecka 29, 2022

NCC AB (LEI-kod 213800WRGLW3CY4MHW53) har mellan den 18 juli – 22 juli 2022 återköpt sammanlagt 350 309 egna aktier av serie B (ISIN-kod SE0000117970), inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen beslutat om.

Återköp av aktier av serie B i NCC vecka 28, 2022

NCC AB (LEI-kod 213800WRGLW3CY4MHW53) har mellan den 11 juli – 15 juli 2022 återköpt sammanlagt 341 533 egna aktier av serie B (ISIN-kod SE0000117970), inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen beslutat om.

Delårsrapport för andra kvartalet och första halvåret 2022

Ökad omsättning i mer osäker marknad.

NCC länkar hållbarhetsmål till befintlig kreditfacilitet om 280 MEUR

NCC har tecknat avtal om att länka hållbarhetsmål till en befintlig revolverande kreditfacilitet om 280 MEUR som tecknades i december 2021. Kreditfaciliteten knyts till koncernens hållbarhetsmål och bekräftar NCC:s starka hållbarhetsfokus.

Återköp av aktier av serie B i NCC vecka 27, 2022

NCC AB (LEI-kod 213800WRGLW3CY4MHW53) har mellan den 4 juli – 8 juli 2022 återköpt sammanlagt 359 221 egna aktier av serie B (ISIN-kod SE0000117970), inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen beslutat om.

NCC bygger pumpstation för att hålla Kristianstad torrlagt

NCC ska på uppdrag av Kristianstads kommun bygga en ny pumpstation för dag- och markvatten från de centrala lågt belägna delarna av kommunen. Pumpstationen är en viktig del för att pumpa ut vatten och skydda staden mot översvämningar. Uppdraget är en utförandeentreprenad och ordervärdet uppgår till cirka 240 MSEK.

NCC säljer verksamhet för schaktfritt ledningsbyggande till No Dig Alliance

NCC säljer NoDig, bolagets svenska och norska verksamhet för schaktfritt ledningsbyggande, till No Dig Alliance. Affären förväntas slutföras i det tredje kvartalet 2022.

Sommervejr er lig med asfaltvejr

Når sommervejret melder sin ankomst, ruller NCC’s asfalthold ud med maskiner på de danske veje. Sommeren er nemlig den bedste tid på året til at forny de nedslidte belægninger. Og det er der en helt særlig grund til.

NCC bygger padelhall och gym i Luleå

På uppdrag av Polargruppen Norr AB ska NCC bygga en padelhall med gym på Porsön i Luleå. Uppdraget är en totalentreprenad och ordervärdet uppgår till cirka 50 MSEK.

NCC utvecklar nytt kontorsprojekt på Masthuggskajen i Göteborg

Nu startar NCC fastighetsutvecklingsprojektet Habitat 7 i centrala Göteborg. Projektet omfattar cirka 8 000 kvadratmeter kontor på Masthuggskajen och byggs i anslutning till NCC:s projekt Våghuset och Brick Studios.

NCC bygger 44 lägenheter i Vadstena

NCC ska på uppdrag av HSB Östergötland bygga 44 bostadsrätter nära centrala Vadstena vid Vättern. Projektet är en totalentreprenad med ett ordervärde på cirka 100 MSEK.

Inbjudan till presentation av NCC:s delårsrapport för det andra kvartalet 2022

NCC:s delårsrapport för det andra kvartalet och första halvåret 2022 offentliggörs tisdagen den 19 juli 2022. Rapporten kommer att skickas ut och vara tillgänglig på NCC:s webbplats ncc.se/ir omkring kl. 07.10.

Återköp av aktier av serie B i NCC vecka 26, 2022

NCC AB (LEI-kod 213800WRGLW3CY4MHW53) har mellan den 27 juni – 1 juli 2022 återköpt sammanlagt 408 171 egna aktier av serie B (ISIN-kod SE0000117970), inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen beslutat om.

NCC bygger skola och förskola i norra Helsingfors

NCC har fått i uppdrag av Helsingfors stad att bygga en förskola och skola i Västra Baggböle, norra Helsingfors, Finland. Byggnationen startar under hösten och ordervärdet uppgår till cirka 150 MSEK.

NCC tecknar unikt partneringavtal för asfaltarbeten med Kristianstads kommun

Kristianstads kommun förnyar samarbetet med NCC genom att teckna ett nytt ramavtal för beläggningsarbeten. Avtalet, som är i partnering, är unikt i asfaltbranschen.