Pressmeddelanden

NCC Presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se

NCC bygger 50 hyreslägenheter vid Vätterns strand

NCC ska tillsammans med Vätterhem bygga cirka 50 hyreslägenheter vid Vätterns strand i Jönköping. Projektet är det första inom ramen för parternas strategiska partneringsamarbete. Ordervärdet uppgår till cirka 120 MSEK.

NCC bygger vård- och omsorgsboende i Eskilstuna

NCC ska tillsammans med Eskilstuna kommunfastigheter AB bygga ett nytt vård- och omsorgsboende med 80 lägenheter vid Trumslagargården i Eskilstuna. Ordern uppgår till cirka 170 MSEK.

NCC renoverar bostäder i Danmark för en miljard

NCC vinner sitt största enskilda renoveringsprojekt i Danmark hittills med en ny etapp av renovering av radhus i bostadsområdet Albertslund Syd åt Bo-Vest. Kontraktet omfattar 503 radhus. Det är värt cirka en miljard SEK och sträcker sig över drygt tre år med start i februari 2020.

Omvandling av aktier i NCC AB

Enligt NCC:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att sådan aktie omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget.

Delårsrapport för fjärde kvartalet samt helåret 2019

Förbättrat resultat och starkt kassaflöde

NCC slår samman ställningsbolag för att öka konkurrenskraften

NCC:s två dotterbolag Ställningsmontage och Industritjänst, och Bergnäset ställningsmontage slås samman till ett bolag med namnet Bergnäset. Målet är att bolaget ska stärka sin marknadsposition och dra nytta av de samordningsmöjligheter som uppstår med ett bolag.

Invitation to presentation of NCC’s interim report for the fourth quarter and full-year 2019

NCC tecknar hyreskontrakt med Fiskars Group i Espoo

NCC har tecknat ett långt hyreskontrakt med Fiskars Group som flyttar sitt huvudkontor till NCC:s projekt Next i Espoo, Finland i början av 2022. Fiskars Group kommer att hyra hela fastigheten om cirka 10 000 kvadratmeter.