Pressmeddelanden

NCC Presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se

NCC bygger 440 bostäder utanför Köpenhamn

NCC ska på uppdrag av ett joint venture mellan Catella, Nordkranen och DWS uppföra cirka 440 hyresbostäder i Herlev utanför Köpenhamn. Ordervärdet för entreprenadkontraktet uppgår till cirka 840 MSEK. Bostäderna byggs på mark där NCC tidigare har bedrivit asfaltsverksamhet.

NCC bygger strandpromenad i Lidköping

En strandpromenad med vattenpark, torgytor och pir med badbrygga är delar av NCC:s nya projekt i Lidköping. Projektet är en del i flera större planerade stadsutvecklingsprojekt i Lidköping. Affären har ett ordervärde på cirka 200 MSEK.

NCC renoverar 383 hyreslägenheter i Albertslund

NCC fortsätter sitt renoveringsarbete i Albertslund utanför Köpenhamn. På uppdrag av Vridsløselille Andelsboligforening, del av BO-VEST, ska NCC renovera och bygga om 383 hyreslägenheter området. Ordervärdet uppgår till cirka 320 MSEK.

NCC bygger ytterligare 96 lägenheter i Älvsjöstaden

NCC ska på uppdrag av Familjebostäder bygga 96 hyresrättslägenheter i Älvsjöstaden i södra Stockholm. Detta är parternas fjärde gemensamma projekt i området. Affären är en totalentreprenad i samverkan och har ett ordervärde på cirka 200 MSEK.

NCC bygger rad- och parhus i Östersund

NCC och Ekeblad Bostad fortsätter samarbetet med att bygga 28 rad- och parhus i Ängsmon utanför Östersund. Ordervärdet uppgår till cirka 65 MSEK.

NCC:s arbete mot målet om klimatneutralitet fortsätter

NCC:s hållbarhetsredovisning som nu är publicerad, visar att NCC har minskat sina klimatutsläpp med 41 procent jämfört med basåret 2015. Målet är att minska de egna utsläppen med 60 procent till 2030 för att kunna nå klimatneutralitet 2045. NCC stärker också arbetet med att minska utsläppen i värdekedjan och redovisar i år utsläpp från de viktigaste kategorierna.

NCC:s årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2021 är publicerad

Nu finns NCC:s årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2021 tillgänglig digitalt på ncc.se/ir.

NCC tecknar ramavtal med Stockholm Parkering – Farsta först ut

NCC har tecknat ett ramavtal med Stockholm Parkering som avser nyproduktion och renovering av parkeringshus. Nu inleds byggnationen av Klockelund parkeringshus i Farsta i södra Stockholm.

NCC bygger 526 lägenheter åt NREP i Åbo

NCC ska bygga 526 hyreslägenheter i Åbo, Finland på uppdrag av NREP. Bostäderna är fördelade i fem hus och de blir startskottet för ett nytt bostadsområde i staden. Ordervärdet uppgår till cirka 615 MSEK.

NCC bygger ytterligare 163 lägenheter i Täby Park

NCC ska på uppdrag av Riksbyggen bygga 163 bostadsrättslägenheter i Täby Park, norr om Stockholm. Detta är parternas fjärde gemensamma projekt i området. Affären är en totalentreprenad i samverkan och har ett ordervärde på cirka 350 MSEK.

Kallelse till NCC:s årsstämma 2022

Årsstämma i NCC AB äger rum på Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm, tisdagen den 5 april 2022, kl. 16.30.

NCC bygger 87 bostadsrätter i centrala Skellefteå

NCC och HSB inleder samverkansprojekt och bygger två hus med 87 lägenheter i ett växande Skellefteå. Ordervärdet uppgår till cirka 190 MSEK.

NCC renoverar vårdbyggnad på Nyköpings lasarett

NCC får i uppdrag av Region Sörmland att renovera och bygga om en vårdbyggnad på Nyköpings lasarett. Ordern ingår i parternas strategiska partneringsamarbete och uppgår till cirka 200 MSEK.

NCC bygger ytterligare hus vid vattnet åt Danica i Hellerup

NCC ska på uppdrag av Danica bygga ett tredje hus i området Tuborg Strandäng, Hellerup, Danmark. Projektet heter Kusthus III och innehåller 38 bostäder och är en fortsättning på Kusthus I och Kusthus II som parterna tidigare byggt tillsammans i samma område. Ordervärdet uppgår till cirka 540 MSEK.

NCC tecknar ramavtal med Region Sörmland

NCC har tecknat ramavtal med Region Sörmland och utökar därmed samarbetet i regionen. Avtalet omfattar ny-, om- och tillbyggnationer samt underhåll inom Region Sörmlands fastighetsbestånd och löper upp till fyra år.