Pressmeddelanden

NCC Presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se

NCC bygger ny terminal åt DB Schenker i Skellefteå

NCC ska på uppdrag av Trafikbolaget NP Kågström, ett dotterbolag till Schenker Property Sweden, bygga en större och modernare terminal- och kontorsbyggnad i Skellefteå dit DB Schenker ska flytta hela sin verksamhet. Uppdraget är en totalentreprenad med ett ordervärde på cirka 130 MSEK som beräknas vara klart i maj 2025.

NCC bygger nytt äldreboende i Västerås

NCC ska på uppdrag av Hemsö bygga det nya äldreboendet Stenkumla i Västerås. Affären är en totalentreprenad i samverkan och har ett ordervärde på ca 150 MSEK.

NCC får uppdrag av Ørsted när anläggning för avskiljning av koldioxid byggs i Danmark

NCC har tecknat avtal med energibolaget Ørsted för att bygga en anläggning för avskiljning och lagring av koldioxid i Danmark. Arbetet förväntas vara färdigställt i slutet av 2025.

NCC bygger Ångermanlands nya tingsrätt

NCC ska på uppdrag av Härnösand Seminariet, ett dotterbolag till Smedjan Samhällsfastigheter AB, utföra en om- och tillbyggnad av Ångermanlands nya tingsrätt i Härnösand. Affären är en totalentreprenad och har ett ordervärde på cirka 180 MSEK.

NCC bygger väg och tunnel i Norge för 1,5 miljarder

På uppdrag av Statens vegvesen, Norges vägmyndighet, ska NCC bygga en ny väg och en tunnel mellan Breivika och Lerstad i Ålesunds kommun i Norge. Kontraktet har ett ordervärde om cirka 1,5 miljarder SEK.

NCC bygger Diamanten i Bjurholms kommun

NCC ska i samverkan med Bjurholms kommun bygga Diamanten som är en ny byggnad med samlad verksamhet för äldrevård och förskola i Bjurholm. Affären är en totalentreprenad i samverkan med ett ordervärde på cirka 200 MSEK.

NCC får asfaltordrar i Danmark

NCC har tecknat avtal med Danska kommunerna Varde och Guldborgsund, samt med danska Trafikverket om att lägga asfalt under 2024 och framåt.