Pressmeddelanden

NCC Presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se

Delårsrapport för andra kvartalet samt första halvåret 2021

God orderingång och fortsatt resultatförbättring

NCC bygger ytterligare 126 lägenheter i Älvsjöstaden

NCC ska på uppdrag av Familjebostäder bygga 126 hyresrättslägenheter i Älvsjöstaden, söder om Stockholm. Detta är parternas tredje gemensamma projekt i området. Affären är en totalentreprenad i samverkan och har ett ordervärde på cirka 235 MSEK.

NCC bygger ytterligare 155 lägenheter i Danderyd

NCC ska i samverkan med Aros Bostad bygga cirka 155 lägenheter i andra etappen av det nya bostadskvarteret Invernesshöjden i östra Mörbylund, Danderyd. Projektet har ett ordervärde på cirka 320 MSEK.

NCC bygger nytt gästboende i Astrid Lindgrens värld

NCC har fått i uppdrag att bygga ett nytt gästboende i temaparken Astrid Lindgrens värld i Vimmerby. I uppdraget ingår också att bygga parkering och uppställningsplatser för husvagnar. Ordervärdet är cirka 120 MSEK. 

Inbjudan till presentation av NCC:s delårsrapport för det andra kvartalet 2021

NCC:s delårsrapport för det andra kvartalet och det första halvåret 2021 kommer att offentliggöras onsdagen den 21 juli 2021. Rapporten kommer att skickas ut och vara tillgänglig på NCC:s hemsida ncc.se/ir omkring kl. 07.10.

NCC bygger 74 hyresrätter i Lund

NCC ska i samverkan med Kudu AB bygga 74 hyresrätter i Kvarteret Vitstorken i Stångby norr om Lund, ett av kommunens största exploateringsområden. Ordervärdet uppgår till drygt 130 MSEK.

NCC säljer kontorsprojekt i Järva Krog för drygt 1 miljard SEK

NCC säljer kontorsprojektet K11 i Järva Krog till Castellum för drygt 1 miljard SEK. I och med färdigställandet av K11 är det första kvarteret av tre i den nya kvartersstaden nu fullt utvecklat.

NCC tecknar kontrakt på 1,9 miljarder med Bane NOR

NCC och Bane NOR tecknar avtal för ombyggnad av Drammens järnvägsstationsområde i Norge. Projektet kännetecknas av hög komplexitet när det gäller planering, logistik och samordning av flera tekniskt utmanande moment. Ordervärdet uppgår till cirka 1,9 miljarder SEK.