Pressmeddelanden

NCC Presstjänst: 08-585 519 00, press@ncc.se

NCC bygger 173 studentlägenheter i Karlskrona

På uppdrag av AB Karlskronahem ska NCC bygga ett nytt studentboende med 173 lägenheter i Karlskrona. Fokus är smarta digitala lösningar, sociala ytor och höga energikrav. Ordervärdet uppgår till 125 MSEK.

NCC:s årsstämma 2021

NCC:s aktieägare fattade vid dagens årsstämma beslut om bland annat fastställande av resultat- och balansräkning, ansvarsfrihet för styrelse och vd, utdelning samt ett nytt långsiktigt prestationsbaserat incitaments­program. I syfte att motverka spridning av coronaviruset genomfördes årsstämman genom enbart poströstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.

NCC bygger Science Park Towers i Jönköping

NCC ska i samverkan med Jönköpings kommuns Fastighetsutveckling AB bygga kvarteret och framtidens mötesplats Science Park Towers i centrala Jönköping. Ordervärdet uppgår till cirka 440 MSEK.

Stockholm Norviks hamn är Årets bygge 2021

Stockholm hamnars projekt Stockholm Norviks hamn, som NCC varit med och byggt, har utsetts till Årets bygge 2021. Även Baggeboskolan vann i kategorin samhällsfastigheter där NCC byggt skolan tillsammans med Tibro kommun. 

NCC renoverar stort projekt i södra Sverige

NCC har fått i uppdrag av fastighetsbolaget Akelius att utföra ombyggnads- och renoveringsarbeten av ett projekt i södra Sverige. Uppdraget är en totalentreprenad och uppgår till cirka 540 MSEK.

NCC bygger 48 bostadsrätter åt HSB i Jönköping

NCC ska på uppdrag av HSB Göta bygga 48 bostadsrätter som bildar Brf Fågeln i centrala Jönköping nära Vättern. Uppdraget är en utförandeentreprenad och ordervärdet uppgår till cirka 125 MSEK.

NCC inleder projekt för att bygga ut två anstalter i Skaraborg

NCC och Specialfastigheter har tecknat inledande avtal för att bygga ut två anstalter i Skaraborg. Uppdraget sker inom parternas strategiska samverkansavtal och inleds omgående med en planeringsfas. Den totala potentiella ordervolymen är cirka 2 miljarder SEK.

NCC bygger sju flerbostadshus åt Helsingfors stad

NCC har fått i uppdrag av Helsingfors stad att bygga sju flerbostadshus med totalt 187 lägenheter i Herttoniemi-området i östra Helsingfors. Det totala ordervärdet är cirka 350 miljoner kronor.

NCC bygger 88 lägenheter i Jönköping

NCC ska tillsammans med FB Bostad bygga 88 nya lägenheter i Råslätt, Jönköping. Bostäderna bildar kvarteret Önskemålet med högt ställda energikrav. Ordervärdet uppgår till cirka 90 MSEK.

NCC har avslutat försäljningen av Valle View i Oslo

NCC har fullbordat försäljningen av Valle View, den sista delen av det fastighetsutvecklingsprojekt i området Helsfyr i Oslo som såldes i augusti 2019. Detta ger en positiv effekt på kassaflödet i första kvartalet 2021, men resultatet i kvartalet kommer att påverkas av avsättningar för hyresgarantier och moms.

NCC:s årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2020 är publicerad

Nu finns NCC:s årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2020 tillgänglig digitalt på www.ncc.se/ir

NCC bygger 73 hyresrätter i Helsingborg

På uppdrag av Helsingborgshem ska NCC bygga 73 hyreslägenheter på Pålsjö Äng i norra Helsingborg. Byggnationen har handlats upp med fokus på minskad klimatpåverkan under byggtiden. Affären har ett ordervärde på cirka 125 MSEK. Parterna samarbetar sedan tidigare i ett liknande projekt i Helsingborg.

NCC och Fortum ökar dammsäkerheten i Dalälven

NCC har fått i uppdrag av Fortum att förstärka Forshuvuds vattenkraftverk i Borlänge. NCC och Fortum ingår också ett ramavtal som omfattar underhållsarbeten av Fortums alla anläggningar i Sverige. Två avtal tecknas med ett samlat ordervärde på cirka 270 MSEK.

NCC bygger kontor för Pembroke i Helsingfors

NCC och Pembroke har skrivit avtal om att bygga en ny kontorsbyggnad i Vallila-området i Helsingfors. En befintlig byggnad kommer att ersättas av ett nytt, hållbart och energieffektivt kontorshus på 21 000 kvadratmeter.